זכויות יוצרים -  קניין רוחני, דיני אינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

גישור ובוררות IP

סכסוכים בתחום הקניין רוחני בעלי אפיונים מיוחדים, ולו משום שהם מעוררים סוגיות משפטיות ייחודיות. פתרון יעיל של הסכסוך מצריך הבנה טובה של הסוגיות הללו. הבנה כזו נדרשת הן להערכת הסיכויים והסיכונים של עמדותיו של כל אחד מהצדדים והן בבחינה נכונה של האופציות העומדות לרשות הצדדים לצורך מציאת פתרון מוסכם לסכסוך.
 
הגם שהתפתחה בצורה מרשימה בשנים האחרונות, הפסיקה בתחומי הקניין הרוחני בארץ עדיין איננה ענפה. סוגיות רבות טרם נבחנו בבתי המשפט וטרם נפסקה הלכה מחייבת לגביהן. הכרת המשפט המשווה מסייעת ומשכילה במקרים הללו ומעמידה בפני המכריע נקודות מבט ואופציות פתרון נוספות.
 
משרדינו מפעיל מרכז לפתרון סכסוכים בתחום הקניין הרוחני, המדיה והתקשורת. במסגרת זו, אנו מציעים הליכי גישור ובוררות, שמנוהלים ע"י עו"ד טוני גרינמן, בוגר קורס גישור והשתלמות מתקדמת בגישור בקניין רוחני בארגון הקניין הרוחני העולמי WIPO בג'נבה, שוויץ.

 
גישור הוא הליך וולונטרי, שבמסגרתו מנסי הצדדים להגיע להסכם שיסיים את הסכסוך ביניהם, באמצעות מגשר שמנסה לסייע להם לגשר על הפערים. המגשר אינו רשאי, ואף אין זה מתפקידו, לכפות פתרון על הצדדים. הליך הגישור מתקיים כל עוד שני הצדדים מעוניינים בהמשכו והוא מסתיים, בתקווה, עם הסכם גישור, או אם פרישת צד מההליך. תפקידו של המגשר הוא לסייע לצדדים להבין את האינטרסים האמיתיים שלהם, להעריך את הסיכויים ואת הסיכונים שבפניהם הם עומדים לאור המצב המשפטי ויתר נסיבות המקרה, ולבחון יחד אתם אופציות פתרון בהתחשב בכל אלה. במסגרת זו, מגשר מנוסה יכול להציע פתרונות יצירתיים ולסייע לצדדים "לחשוב מחוץ לקופסה".
 
בדרך כלל, עדיף לנסות הליך של גישור בטרם פונים להליך אדברסרי בבית המשפט או בבוררות. הליך גישור מאפשר לצדדים להשיג לפתרון יעיל ומוסכם של הסכסוך, תוך חיסכון בעלויות ובהשקעת שאר משאבים אנושיים. כאמור, במסגרת הליך הגישור ניתן אף להגיע לפתרונות מפתיעים ובלתי שגרתיים שעשויים להפוך צדדים נצים לשותפים עסקיים.
 
כאשר הצדדים אינם מצליחים להגיע לפתרון מוסכם ביניהם בהליך הגישור, ניתן לנהל הליך בוררות. הליך בוררות הנו הליך אדברסרי, שבסופו של דבר ניתן פסק בורר, שמחייב את הצדדים. הליכי בוררות יכולים, ואף צריכים, להיות יעילים, זולים ומהירים יותר מהליכי בית משפט, וכן יש בהם יתרון של דיסקרטיות. במסגרת הסכם הבוררות, הצדדים בוחרים אם הבורר יהיה כפוף לדיני הראיות וסדרי הדין הנהוגים בבית המשפט, אם עליו ליתן את הכרעתו בהתאם לדין המהותי אם לאו, ואם על הבורר לנמק את החלטתו, אם לאו. במסגרת הליכי בוררות ניתן להתאים את סדרי הדין למהות הסכסוך ולהיקפו, זאת על מנת שעלויות הדיון לא יחרגו מהסביר בהתחשב בסכום שבמחלוקת.
 
בצל פסקי בוררות שנויים במחלוקת שניתנו בשנים האחרונות, צדדים לא מעטים החוששים מסופיות פסק הבורר. אולם ניתן להקטין, או אף להפיג את החשש הזה בכמה אופנים. אפשר לקבוע "תקרה" ו/או רצפה" לסכום שהבורר רשאי לפסוק, וניתן לערוך הסכם בוררות שמאפשר הגשת ערעור על פסק הבורר. כמו כן, הבורר כפוף לחוק הבוררות, וכמובן, שאם החלטתו ניתנה מתוך שיקולים זרים, משוא פנים או בחריגה מהסכם הבוררות אפשר לעתור לביטולו.
 
 
צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.