זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

צו זכות-יוצרים (ארצות-הברית), התשי"ג-1953

צו זכות-יוצרים (ארצות-הברית) תשי"ג-1953

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לפקודת זכות-יוצרים, אני מורה לאמור:

 

1. יצירה שפורסמה
יצירה שפורסמה לראשונה בארצות-הברית של אמריקה תהא מוגנת בישראל כאילו פורסמה לראשונה בישראל.

 

 

2. יצירה יוצר אזרח ארצות הברית                                                                                (תיקון: תשס"ח)


יצירה שבעת חיבורה היה יוצרה אזרח ארצות הברית של אמריקה, תהא מוגנת כאילו היה מחברה אזרח ישראל, בין שהיצירה פורסמה ובין שלא פורסמה.

 

 

3. תחילת תוקף


תקפו של צו זה הוא מיום ה' באייר תש"ח (14 במאי 1948)

צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.