זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

זכויות יוצרים - הספר

זכויות יוצרים

מהדורה שלישית 

מאת עו"ד טוני גרינמן

ספר מקיף, מעודכן ושימושי בנושא דיני זכויות יוצרים בישראל

הספר זכויות יוצרים של עורך דין טוני גרינמן מוכר זה מכבר לעוסקים ולמתעניינים בדיני זכויות יוצרים. המהדורה הראשונה של הספר ראתה אור ב- 2004. המהדורה השנייה של הספר ראתה אור ב- 2008 (כרך א') וב- 2009 (כרך ב'), בסמוך לכניסתו לתוקף של חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007. הספר נמצא בשימוש בפרקטיקה ובאקדמיה גם יחד ואוזכר במאות פעמים בבתי המשפט.

השנים שחלפו מאז המהדורה הקודמת הביאו איתן מאות פסקי דין חדשים המפרשים ומיישמים את הוראות החוק, תקנות שהותקנו על פיו ולא פחות מחמישה תיקונים לחוק, האחרון שבהם רחב היקף.  מושגים חדשים ומחודשים שנטבעו בחוק זכות יוצרים מ-2007, כגון "העמדה לרשות הציבור" ו"שימוש הוגן", זכו לפרשנויות בפסיקה, אם כי עיצוב ההלכה בעניינם טרם גובש והושלם. כן נוספו בתחום מושגים חדשים כגון "יצירה יתומה" ו"צווי חשיפה". שנים אלה גם ראו התפתחויות טכנולוגיות ותרבותיות מרחיקות לכת, בעת פרסום המהדורה השנייה, עדיין נהגו לצרוך יצירות בעיקר באמצעות עותקים. שירותי ההזרמה ("הסטרימינג") עדיין היו בתחילת דרכם. הפיראטיות המקוונת עשתה שמות בתעשיות המוזיקה, הקולנוע והתוכנה. עשור ועוד שנתיים לאחר מכן, רוב הציבור כבר איננו נוהג לרכוש עותקים וליצור ספריות של מוזיקה ושל סרטים, בין פיזיים ובין דיגיטליים. הוא צורך יצירות כאלה בעיקר מרחוק, במידה רבה באמצעות שירותי הזרמה.  טכנולוגיות חדשות, כגון הדפסה תלת-ממדית ובינה מלאכותית, מציבות אתגרים חדשים. כך גם התפתחויות תרבותיות, ובראשן תרבות המדיה החברתית, מעלות שאלות משפטיות חדשות. אפילו למגפת הקורונה, המחייבת מעבר לפעילות חינוכית ותרבותית מקוונות, השפעה על דיני זכויות יוצרים.

המהדורה השלישית של הספר עודכן לאור ההתפתחויות לעיל, ומציע מחשבות לקראת התפתחויות עתידיות

כרך א'  מכיל 600 עמודי טקסט בכריכה מהודרת וכולל את הפרקים להלן: מבוא, הדן בבסיס העיוני וההיסטורי לזכות יוצרים ובתשתית החקיקתית; עיקרים בדיני זכויות יוצרים, לרבות עקרון המקוריות, ההבחנה בין יצירה מוגנת לרעיון ונושאים אחרים שאינם מוגנים בזכות יוצרים; יצירות ספרותיות, אמנותיות, דרמטיות ומוסיקליות; יצירות מיוחדות; הזכויות המוקנות לבעל זכות היוצרים; שימושים מותרים ביצירות, לרבות  היתר השימוש ההוגן. כרך ב', כולל גם הוא 600 עמודי טקסט ובהם את הפרקים הנוספים: הבעלות הראשונית בזכות; תקופת זכות היוצרים; עסקאות בזכות יוצרים; תחולה בינלאומית; הפרת זכות היוצרים, לרבות הפרות משניות וברשת האינטרנט; הליכים וסעדים בגין הפרה; הזכות המוסרית; הליכים פליליים ומנהליים; זכויות מבצעים ומשדרים; ניהול משותף של זכות יוצרים; ההגנה על רעיונות; מפתחות.

הספר משמש את עורכי הדין בתחום, נלמד בפקולטות למשפטים בארץ, ואוזכר במאות פסקי דין.

המחבר, עו"ד טוני גרינמן, הוא עו"ד פעיל ומנוסה בתחום דיני זכויות היוצרים, המדיה והתקשורת. עו"ד גרינמן משמש כמרצה מן החוץ בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, ומרצה על דיני זכויות יוצרים בפורומים שונים בישראל ובחו"ל. עו"ד גרינמן  גם מחבר את הפרק על ישראל בספר Copyright Throughout the World בעריכת סילק וון לוינסקי.

ניתן להזמין כאן

לאתר הספר

 

צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.