זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות של האתר  "זכויות יוצרים ושות'"
 
א. כללי
 
1.  מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר  (להלן: "האתר").
 
2.  אנו מכבדים את פרטיות הגולשים באתר ואת זכות הבחירה שלכם. מדיניות הפרטיות הזו נועדה ליידע את הגולשים איזה מידע נאסף על ידנו, כיצד אנו משתמשים בו ושומרים אותו ואילו אפשרויות יש לגולשים להגן על פרטיותם בקשר לכך.
 
3. במידה וברצונך לשאול כל שאלה בנוגע למפורט לעיל ולהלן, אנא צור עימנו קשר באמצעות כתובת המייל הבאה: office@tglaw.co.il 
 
4. מדיניות פרטיות זו חלה על כל המשתמשים באתר. במידה ואינך מסכים לנאמר באילו מסעיפי מדיניות פרטיות הזו, הנך מתבקש לעזוב את האתר ולהימנע מלהשתמש בו בכל דרך.
 
5. במידה והנך מתחת לגיל 13, עליך לקבל את רשות הוריך או האפוטרופוס החוקי שלך לשימוש באתר.
 
6.  בעל האתר רשאי לעדכן ו/או לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות מעת לעת מבלי לתת על כך הודעה ו/או התראה. מדיניות הפרטיות המעודכנת על כל תנאיה תחייב מרגע העלאת העדכונים לאתר. הנך מוזמן לבדוק את תנאי מדיניות הפרטיות מעת לעת.
 
ב. המידע הנאסף על ידנו 
 
7.  האתר אוסף סוגים מסוימים של מידע המועלה לאתר או מועבר לאתר על ידי הגולשים במהלך התקשורת בין הגולשים לבין האתר ובין הגולשים לבין עצמם. 
 
8.  שימוש באתר כולל העברת מידע מסוים בין מחשבך ובין השרת שלנו כגון כתובת I.P של מחשבך, וזהות הדפדפן שאתה משתמש. כמו כן, השרת של האתר מתעד באופן אוטומטי מידע שהדפדפן שלך שולח אליו כאשר הנך מבקר באתרנו, כגון פרטים על דפי האינטרנט בו ביקרת. מידע זה מוגדר כמידע שאיננו מזהה הואיל ואין בו פרטים שמאפשרים לזהות את פרטי הגולש, למרות שייתכן וניתן יהיה לזהות באמצעותו את פרטי המחשב בו הנך משתמש.
 
9.  בנוסף, כאשר אתה מפנה אלינו שאלה או התייחסות אחרת, או כאשר אתר נרשם לקבל את עלון המידע ("הניוזלטר") שלנו ועדכונים אחרים, נמסרים פרטים אישיים מזהים כגון שמך, מספר הטלפון שלך וכתובת הדוא"ל שלך. פרט למקרים אלה, אין כל צורך ו/או כל דרישה למסירת פרטים אישיים מזהים. במידה ואינך מעוניין למסור כל מידע, אתה רשאי לבחור שלא לעשות שימוש בשירותים אלה.
 
ג. השימוש במידע
 
10.  האתר נוקט אמצעים לשמור על חיסיון המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים.
 
11.  אנו משתמשים במידע מזהה שנמסר על-ידנו אך ורק על מנת להשיב לפניות ולשלוח לכם את עלון המידע ועדכונים נוספים, לרבות על הספר "זכויות יוצרים" אם ביקשת לקבל מידע כזה.
 
12.  אנו מתחייבים לא למסור לצד שלישי כתובות דואר אלקטרוני ו/או פרטים מזהים אחרים שנמסרים לנו ע"י משתמשי האתר, ללא הסכמת המוסר, אלא במענה לכל צו שיפוטי ו/או דרישה של גוף משטרתי או מנהלי מוסמך.
 
ד. האפשרויות העומדות בפניך לגבי מידע
 
13.  הינך רשאי להימנע ממסירת כל פרטים מזהים.
 
14.  כמו כן, גם אם מסרת לנו פרטים מזהים, אם אין ברצונך להמשיך לקבל את עלון המידע או עדכונים, באפשרותך להודיע לנו על כך באמצעות כתובת המייל הבאה: office@tglaw.co.il ובמקרה זה נמחק אותך מרשימת התפוצה. ניתן לעשות זאת, באמצעות הכתובת לעיל, או באמצעות הקישור המופיע בכל משלוח של עלון המידע או העדכונים.
 
ה. שונות
 
15. כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש תנאי שימוש אלה על-פיהן.
 
16. כל דבר האמור ביחיד משמעו גם ברבים, וההיפך, אלא אם משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים. כל דבר הנאמר בלשון זכר משמעו גם בנקבה.
 
17. לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו.
 
 
צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.