זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

שאלות ותשובות

כיצד והיכן רושמים זכויות יוצרים?
 

איך מבררים מי בעל זכות יוצרים ביצירה מסוימת?
 

כיצד ניתן להגן על שם של מוצר או שירות, או על לוגו?


איך ניתן לדעת אם אפשר להשתמש בשם או סימן מסוים למוצר או שירות מסוים? 


האם ניתן להשתמש בתמונות שמוצאים באינטרנט באמצעות מנוע חיפוש?


איך ניתן לדעת אם יצירה מצויה בנחלת הכלל?


האם ניתן לעשות שימוש ביצירה כאשר לא מצליחים לאתר את בעל זכוית היוצרים?


האם ניתן לתרגם יצירה לועזית לעברית?


מישהו רשם שם מתחם הזהה לשם העסק שלנו. האם יש מה לעשות?
 

כיצד והיכן רושמים זכויות יוצרים?

זכות יוצרים ביצירה אינה טעונה רישום או כל הליך פורמלי אחר. הזכות קמה באופן אוטומטי עם מעשה היצירה. יחד עם זאת, רישום יצירה מסייע להגנה עליה. זכות יוצרים מופרת, בדרך כלל, ע"י העתקה. הרישום מסייע לתובע להוכיח קדימות בזמן מול היצירה המפרה. קדימות זו מהווה רכיב חשוב בהוכחת ההעתקה. בשונה מהמצב לגבי פטנטים וסימני מסחר, בישראל לא קיים משרד רשמי שבו ניתן לרשום זכויות יוצרים. בהעדר משרד רשמי כאמור, אנו ממליצים על אחת משתי אפשרויות:
 
א. הפקדת היצירה במשרד עורכי דין שמנהל רישום מסודר ומקצועי. אנו מספקים שירות זה. בבוא העת, יוכל מנהל הרישום במשרד לאשר כי היצירה הופקדה אצלו ע"י התובע במועד הרשום, כי התובע הצהיר באותו מועד כי הוא בעל זכות יוצרים בה, וכי מאז ההפקדה לא בוצע ביצירה כל שינוי. יש אנשים הנוהגים לשלוח לעצמם את היצירה, בדואר רשום או בדואר אלקטרוני. איננו ממליצים על שיטה זו, שכן אז היצירה שוכנת במחיצת התובע עצמו ולכן לא יוכל צד שלישי לאשר כי לא בוצעו בה, או במעטפה שבה היא שמורה, כל שינוי או מניפולציה אחרת.
 
ב. אפשרות אחרת, ואף עדיפה בעינינו, היא רישום היצירה במשרד זכויות היוצרים האמריקאי. זהו משרד רשמי שמנפיק תעודה רשמית, שאותה ניתן להגיש בבוא העת גם בבית המשפט בישראל לאחר שתאומת כדין בפרוצדורה הקבועה בחוק. אופציה זו יקרה יותר מהאופציה הראשונה, אך עדיין זולה בהרבה מרישום פטנט או סימן מסחר. יתרונו הגדול של הרישום האמור הוא ברשמיותו ובשחרור התובע מהצורך העתידי להביא עד לבית המשפט כדי להוכיח את מועד הרישום, דבר שכרוך אף הוא בהוצאות. אין צורך בתרגום היצירה לאנגלית. ניתן לרשום יצירה במשרד זכויות היוצרים האמריקאי גם בשפה העברית. כמובן, שאם מתכוונים להפיץ את היצירה בארצות הברית, או במקום אחר בחו"ל, רישום זה מומלץ במיוחד.

 

חזרה למעלה

 

 איך מבררים מי בעל זכות יוצרים ביצירה מסוימת?


הואיל ובישראל לא מתקיים רישום מסודר ורשמי של זכויות יוצרים, לא ניתן לעיין בפנקס רשמי על מנת לברר מי בעל זכות יוצרים ביצירה כלשהי. בהעדר פנקס כאמור יש לערוך בדיקה, ולעתים אף חקירה! לעניין יצירות מוסיקליות, מומלץ לברר בשלב ראשון אם הזכויות ביצירה מנוהלות בידי אקו"ם. ארגון זה מנהל את זכויות היוצרים במרבית היצירות המוסיקליות המודרניות, הן הישראליות, והן הבינלאומיות, אלה האחרונות מכוח הסכמי הדדיות עם ארגונים מקבילים בחו"ל. לגבי יצירות אחרות, הואיל וזכות יוצרים ראשונית ביצירה ניתנת בד"כ ליוצר היצירה, רצוי להתחיל את הבדיקה ביוצר עצמו ולפנות אליו. עם זאת, פעמים רבות, מו"ל היצירה או המפיץ שלה יותר נגישים. שם המו"ל ו/או המפיץ מופיע בד"כ על עותקי היצירה המופצים לציבור (כגון ספרים, תקליטורים וקלטות) ובד"כ הם בעלי אתרי אינטרנט. לכן, לעתים קרובות, נוח יותר לפנות למו"ל או למפיץ. אם מתברר שאלה אינם בעלי הזכויות ביצירה, יש למצוא את היוצר. לעתים הם יוכלו לתת לפונה את פרטי ההתקשרות איתו או עם סוכנו. בכל מקרה בו מתברר שהזכויות ביצירה מוחזקות בידי מי שאינו היוצר המקורי, יש צורך בבדיקת שרשרת הבעלויות והעסקות שבוצעו ביצירה. זאת, כדי לוודא שמי שטוען להיות בעל הזכויות אכן מחזיק בהן כדין.
 

 כיצד ניתן להגן על שם של מוצר או שירות, או על לוגו?
שם של עסק או שם שעושים בו שימוש בקשר למוצר או שירות, כמו גם לוגו וסימן גרפי אחר שעושים בהם שימוש בקשר למוצר או שירות, ניתנים להגנה כסימני מסחר.על מנת לזכות בהגנה זו יש להגיש בקשה לרישום סימן מסחר, על-פי ההליך הקבוע בחוק לרישום שכזה. ההליך על כל שלביו מפורט במדור סימני מסחר באתרנו. על מנת לרכוש הגנה בינלאומית, יש לרשום את הסימן בכל מדינה שבה מבקשים הגנה, אם כי קיימים הליכים לרישום סימן מסחר בכמה מדינות בו-זמנית.


  חזרה למעלה


  איך ניתן לדעת אם אפשר להשתמש בשם או סימן מסוים למוצר או שירות מסוים?
זמינותו של סימן, ובכלל זה שם מסוים, לשימוש בקשר למוצר או שירות מסוים תלויה במספר נתונים. ראשית, יש להתחשב באופיו של השם או הסימן, האם הוא בעל אופי דמיוני, מרמז, מתאר או גנרי? כמו כן, יש לבדוק קיומם של סימנים רשומים זהים או דומים לגבי אותו מוצר או שירות, או לגבי מוצרים או שירותים קרובים (מאותו הגדר). בדיקה זו ניתן לבצע באתר האינטרנט של הרשות לפטנטים וסימני מסחר. ככל שהסימן בעל אופי גנרי או מתאר, ייתכן שניתן יהיה לעשות בו שימוש, אף אם קיים סימן דומה ואפילו זהה, אלא אם אותו סימן הנו בעל אופי מבחין או בעל "משמעות משנית", דהיינו מזוהה אך ורק עם מוצריו ו/או שירותיו של בעל הסימן. במידה ומדובר בסימן דמיוני או מרמז, קיומו של סימן זהה או דומה לגבי אותם מוצרים או שירותים יהווה במרבית המקרים מחסום לשימוש באותו סימן. אולם לא תמיד די לבחון את פנקס סימני המסחר, כי גם סימן מסחר לא רשום יכול להוות מניעה משימוש בסימן דומה, אם הדמיון בין הסימנים עלול לגרום להטעיית הלקוחות ואם הסימן הלא רשום רכש מוניטין. הוא הדין בסימן שנרשם לגבי מוצרים או שירותים שונים אם הוא סימן "מפורסם" או "מוכר היטב".לסיכום, מדובר בבחינה רב שכבתית. עריכת בדיקה באתר רשם סימני המסחר היא שלב הכרחי בבחינה אך לא תמיד ניתן להסתפק בו.
 

חזרה למעלה

 

  האם ניתן להשתמש בתמונות שמוצאים באינטרנט באמצעות מנוע חיפוש?
מרבית מנועי חיפוש הפופולריים כוללים כלי לחיפוש תמונות. התמונות שעונות על הגדרת החיפוש מוצגות בדרך כלל בצורה ממוזערת בעמוד התוצאות, כאשר נקישה על התמונה מעלה אותה בגודל מלא. עם זאת, התמונות אינן "חופשיות". הן אינן שייכות למנוע החיפוש. הן מצויות באתר מסוים שאליו הגולש מקושר באמצעות מנוע החיפוש ולרוב יימצא שהן מוגנות בזכות יוצרים. לעתים רבות אפילו האתר שאליו הגולש מקושר אינו בעל זכויות היוצרים בתמונה, ולעתים הוא אף מפר את זכות היוצרים בה! בכל מקרה יש לברר מי בעל זכות יוצרים בתמונה ולקבל רשות להשתמש בה.

 

חזרה למעלה


  איך ניתן לדעת אם יצירה מצויה בנחלת הכלל?
בכפוף לסייגים מסוימים, זכות יוצרים ביצירה קיימת למשך חיי היוצר ועד לתום השנה השבעים לאחר מותו. על מנת לדעת אם יצירה מצויה בנחלת הכלל יש לברר מתי נפטר היוצר. היצירה תהיה לנחלת הכלל בחצות ב- 31 בדצמבר של השנה השבעים לאחר מותו/ה.

 

חזרה למעלה

 

  האם ניתן לעשות שימוש ביצירה כאשר לא מצליחים לאתר את בעל זכויות היוצרים? זכות יוצרים היא זכות קניינית. כפי שלא ניתן לעשות שימוש במגרש כאשר לא מאתרים את בעליו, כך גם אין לעשות שימוש ביצירה מוגנת ללא רשותו של בעל היצירה. יש שיראו בכך תוצאה קשה, אולם זהו הדין ומי שייעשה שימוש ללא רשות ביצירתו של אחר מסתכן בתביעה על הפרת זכות יוצרים. ייתכנו אמנם מקרים, שבהם שימוש ביצירה ייחשב כ"שימוש הוגן", אולם זאת רק במקרים חריגים, התלויים בסוג השימוש ונסיבות אחרות. בארגון הקניין הרוחני מתנהלים דיונים על נושא "היצירות היתומות", ומדינות אחדות, כגון קנדה, כבר אימצו חקיקה בנושא. בנוסף, בארה"ב מתגבשת פשרה בין בעלי זכויות בספרים לבין חברת "גוגל" בקשר לפרוקיט הספרים של גוגל, שיאפשר לחברה לסרוק, לפרסם ולהפיץ ספרים יתומים. אולם, לעת עתה אין בישראל הסדר חקיקתי שיאפשר שימוש ללא חשש של הפרה.

 

חזרה למעלה

 

  האם ניתן לתרגם יצירה לועזית לעברית? לבעל זכות יוצרים זכות בלעדית לתרגם את יצירתו לשפה אחרת, או להרשות לאחר לבצע תרגום. מכאן, שעל מנת לתרגם יצירה יש לקבל רשות מבעל זכות היוצרים ביצירה. תרגום ללא רשות יהיה בגדר הפרת זכות יוצרים. עם זאת, כל אחד רשאי לתרגם יצירה שמצויה בנחלת כלל.

 

חזרה למעלה

 

  מישהו רשם שם מתחם הזהה לשם העסק שלנו. האם יש מה לעשות? שמות מתחם מוקצים על בסיס "כל הקודם זוכה", ללא בחינה ע"י הגוף הרושם. עם זאת, ניתן במקרים מסוימים לאלץ מתחרה, או סתם אדם שמבקש לעשות ריווח ממכירת המתחם, לוותר על שם מתחם אם הוא זהה או דומה עד כדי הטעייה לסימן (רשום, או לא רשום) של אחר. זאת, בין היתר, אם יש בכך משום הפרת סימן מסחר רשום, אם יש בשימוש בו משום גניבת עין (הטעיית לקוחות, תוך שימוש לרע במוניטין של אחר), אם יש בו כדי למנוע שלא כדין גישה של לקוחות לעסק של אחר, או אם רושם המתחם פועל בחוסר תום לב ובהעדר זכות. הסוגייה מורכבת, הן מבחינת העילות והן מבחינת הפורום המתאים לקיום הדיון המשפטי. על כן, יש לבחון כל מקרה לגופו.

חזרה למעלה

צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.