זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

זכויות יוצרים: לנגן את התקליט הזה שוב

עו"ד טוני גרינמן

 

ביום 28.3.2017 אושר בכנסת החוק להארכת תקופת זכות יוצרים בתקליטים ולהארכת תקופת זכויות המבצעים, (תיקוני חקיקה), התשע''ז-2017. להבדיל מזכויות יוצרים ביצירות, שקיימות למשך חיי היוצר ועוד 70 שנה לאחר מותו, זכויות היוצרים בתקליט וזכויות מבצעים קיימות לתקופה קצובה וקצרה יותר. בדומה להארכת תקופת ההגנה שחלה באירופה בשנים האחרונות, הוראות החוק מאריכות את תקופת ההגנה על תקליט ועל זכויות מבצעים מ-50 שנים ל-70 שנים.

 

עם זאת, לעניין תקליט, הארכת תקופת ההגנה מחמישים שנים ("התקופה הראשונה") לתקופה הנוספת מותנית בכך שהוצאו, או הועמדו לרשות הציבור בתקופה הראשונה כמות מספקת של תקליטים כדי לספק את דרישת הציבור. תנאי זה הינו תנאי מתמשך, כך שאם במשך שנה כלשהי בתקופת ההגנה הנוספת לא הוציא המפיק כמות מספקת של עותקים של התקליט ולא העמידם לרשות הציבור, תפקע הזכות. בעידן שבו ניתן לספק את דרישת הציבור ע"י העלאת עותק ל- itunes, או לחנויות מקוונות אחרות, קל מאוד לעמוד בתנאי זה. שאלה אחרת היא, אם לא היה צריך לשכלל את התנאי, כאשר ממילא רוב הציבור עובר לצריכת מוסיקה באמצעות שירותי סטרימינג, ולא ברור מה תהיה משמעות העתידית של המונח "עותק".  לעניין תקליט שהבעלות בזכויות המבצעים הועברה למפיק התקליט, הרי שאם פקעה זכותו של המפיק בתקליט בתום 50 שנים בגלל אי-עמידה בתנאי לעיל, רשאי מבצע הביצוע לשעתק את אותו הביצוע, למכור אותו, וכן להשאיל, להשכיר, להפיץ ולייבא אותו. עם זאת, אין בכך כדי לפגוע בזכויות מבצעים ובזכויות יוצרים ביצירות המבוצעות.

 

בנוסף, הוראות החוק קובעות שבמהלך תקופת ההגנה הנוספת (בין 50-70 שנים), זכאי המבצע, שהבעלות בזכותו הועברה אל מפיק התקליט, לתשלום ראוי נוסף מאת המפיק בעד השימוש בזכויות המבצעים. הוראות החוק יחולו על כל תקליט שעדיין מוגן במועד קבלתו. הם לא יחולו על תקליטים שכבר היו לנחלת הכלל קודם לקבלתו. משמעות הדבר שתקליטים שהופקו עד לתום 1966 נותרים בנחלת הכלל. תקליטים שהופקו מ- 1967 ואילך מוגנים עתה עד לתום 70 שנה מיום הפקתם. אם כן, ב- 19 השנים הקרובות לא יפקעו זכויות יוצרים בתקליטים כלשהם, כל עוד שזמינים עותקים מהם. כך, למשל, התקליט Rubber Soul של הביטלס, שיצא ב- 1965 והיה כבר לנחלת הכלל בישראל, יישאר נחלת הכלל. Sgt. Pepper, שיצא ב- 1967 יהיה מוגן עד 2037 (היצירות המוסיקליות בשירים ב- Rubber Soul יהיו עדיין מוגנות כמובן לעוד המון שנים, אשר לביצועים – הם אינם מוגנים בישראל, אבל על זה נצטרך לכתוב בפעם אחרת).

צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.