זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

זכויות יוצרים ודיני אינטרנט: האם למתכנני אתר אינטרנט עומדת זכות יוצרים בגין עיצוב האתר, ומבנהו?

האם למתכנני אתר אינטרנט עומדת זכות יוצרים בגין עיצוב האתר ומבנהו?
מאת: עו"ד טוני גרינמן
 
בית המשפט השלום בחיפה  דן בתביעה של שני מתכנני אתר אינטרנט, כנגד שתי חברות , על כך שהעתיקו את עיצוב האתר  ומבנהו מאתר התובעים, תוך הפרת זכויות יוצרים של התובעים.   
 
הנתבעים טענו כי מתכנני האתר השתמשו באלמנטים וביסודות מוכרים, וליקוטם של אלה אינו מהווה "יצירה" כהגדרתה בחוק זכות יוצרים. בנוסף, אתר התובעים הינו מוצר פונקציונלי בלבד, אשר עיצובו וסידורו נבעו מרצון התובעים להקל את השימוש באתר.  
 
בתהמ"ש קבע כי אתר אינטרנט הוא "יצירת לקט", החוסה תחת הגדרתה של "יצירה ספרותית" כפי שהיא מופיעה בסעיף 35 (1) לחוק זכות יוצרים.  
מכאן, שזכות יוצרים יכולה לחול על צורת עריכה או עיצוב מיוחדת, ובלבד שתהייה מקורית  מפאת המחשבה, העמל או המיומנות שהושקעו בה.  אין היצירה צריכה להיות ביטוי של מחשבה או אמצאה מקורית (במובן של חדשנית, ט.ג.)  אלא די בכך שלא תהא מועתקת מיצירה אחרת ומקורה יהיה ביוצרה.
 
במקרה דנן, מתכנני האתר השקיעו עמל רב בלימוד הנושא ובבניית האתר, והם מומחים לתכנון אתרים.  לכן, לדעת בית המשפט, אתר התובעים הוא יצירה ספרותית כמשמעה בחוק זכות יוצרים.
 
לשם יצירת ההשוואה, בתהמ"ש בדק את רכיבי האתר השונים: צבע וגוון האתר, עיצוב האתר ומבנהו, לשוניות- מספרן מיקומן ואופן חלוקתן על פני הדף, קישוריות- צבען מספרן ואופן חלוקתן על פני הדף.
 
נמצא כי רכיבי האתר הללו שבאתר הנתבעים דומים דמיון רב לרכיבים הללו שבאתר התובעים. לתובעים נפסק פיצוי סטטוטורי בסך 20,000 ¤, מאחר ולא הצליחו להוכיח את נזקיהם הממשיים.  
 
 יצוין שבעוד מרבית התביעות בגין הפרת זכויות יוצרים באמצעות אתרי אינטרנט עוסקות בהעתקת תכנים, כגון טקסטים או צילומים, הייחוד בפסק דין זה הינו בהכרת בית משפט בזכות יוצרים בעיצוב ומבנה של האתר, ללא קשר לתוכן האתר.  
 
ת"א (שלום, חיפה) 12313/04. צור ואח' נ' קומדה בע"מ  ואח', 
צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.