זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

זכות יוצרים כחלק מזכויות הקניין הרוחני

זכות יוצרים כחלק מזכויות הקניין הרוחני

 

יולי, 2012

 

זכות יוצרים היא סוג של קניין רוחני. הנכסים הרוחניים המסורתיים האחרים הם פטנטים, מדגמים (industrial designs) וסימני מסחר. כל אלה הם נכסים שהזכויות בהם מוסדרות באופן פורמלי על-ידי רישום. במשך השנים, הורחב השימוש במונח "קניין רוחני" וכיום מדברים בהקשר זה גם על שמות מתחם (domain names), על סודות מסחריים, על מוניטין ועל זכויות של ידוענים על שמותיהם ודמויותיהם במסגרת הזכות לפרסום (right of publicity). פרט לשמות המתחם, נכסים אחרונים אלה אינם מוסדרים על-ידי רישום כלשהו ולעתים קיומם והיקפם, כמו עצם סיווגם כ"קניין רוחני", אינם מובנים מאליהם. מכל מקום, המאחד את כל הנכסים המוגדרים כסוג זה או אחר של קניין רוחני הוא אופיים הבלתי מוחשי, והעובדה שהם ברובם פרי של מאמץ או של כישרון מחשבתי, אינטלקטואלי או יצירתי.

 

על אף ההשתייכות הקבוצתית הקונספטואלית, קיימים הבדלים חשובים בין סוגי הנכסים הרוחניים, הסיבות להגנה עליהם והערכים שעליהם הם באים להגן. כך, על אף הדמיון הרעיוני, זכויות יוצרים ופטנטים שונים מאוד זה מזה. האחרונים עניינם בהמצאות – הם עוסקים באמצעים, בתהליכים ובחומרים. זה תחומם של מהנדסים ומדענים, של אנשי טכנולוגיה. לעומת זאת, מקומן הטבעי של זכויות יוצרים הוא בעולם הספרות והאמנות, הדרמה והמוסיקה, אם כי הן גלשו גם לתחומים טכניים ולעולם התוכנות – גלישה שאינה רצויה תמיד. מעבר לכך, קיימים הבדלים מעשיים ניכרים בין פטנט לבין זכות יוצרים: פטנט מגן על המצאה; זכות יוצרים מגינה על ביטוי. פטנט חייב ברישום; זכות יוצרים מתקיימת ללא פעולה פורמלית כלשהי. בתחום הפטנטים קיימת דרישה לחדשנות; בזכויות היוצרים מסתפקים במקוריות בלבד. פטנט מקנה לבעליו מונופולין על ההמצאה; זכות היוצרים מגינה רק בפני העתקה; המקדים ברישום פטנט רוכש בלעדיות על פני מתחריו גם אם אלה לא העתיקו את המצאתו; זכויות יוצרים עשויות להתקיים בנפרד לשניים או ליותר שיצרו ביטויים דומים ואף זהים, אם כל אחד מהם הגיע לכך באופן עצמאי. לפטנט חיים קצרים; זכות היוצרים עשויה להתקיים שלושה דורות או יותר, עד שתפוג. פטנט ניתן במעין "עסקת חליפין" שבמסגרתה נדרש הממציא, בתמורה לזכויות הייחודיות בפטנט, לגלות את הידע הטמון בו; זכות יוצרים מוענקת ליוצר גם אם ישמור בסוד את היצירה. זאת ועוד, בעוד שדיני פטנטים עוסקים בזכויות כלכליות בלבד, זכויות יוצרים עוסקות גם בקשר האישי שבין היוצר לבין יצירתו, הבא לידי ביטוי בזכות המוסרית.


זכויות יוצרים שונות גם מסימני מסחר, אם כי יצירה מסוימת עשויה להוליד את שניהם. הערך המוגן על-ידי הסימן המסחר אינו המקוריות או היצירתיות שבו, אלא מה שהוא מסמל, דהיינו, הקשר שבין המוצר או השירות, שבצמוד אליו נעשה שימוש בסימן, לבין היצרן או נותן השירות. בעוד שזכות היוצרים נוצרת מיד עם מלאכת היצירה, והיא תתקיים באופן עצמאי, סימן המסחר חייב ברישום ותוקפו מוגבל למוצר או לשירות מסוים או לסוג מוצרים או שירותים. סימן מסחר עלול לפוג מחמת סיבות שונות, כגון היעדר שימוש או אי-חידוש הרישום, בעוד שזכות יוצרים תתקיים עד לתום התקופה החוקית, גם אם לא נעשה ביצירה שימוש במשך כל התקופה הזו.

 

מעבר לכל אלה, זכויות יוצרים עוסקות בנכסי תרבות ובחומרים שבהם טמונים רעיונות ומידע. בעוד שהדיון בפטנטים ובסימני מסחר ושאר נושאי הקניין הרוחני כרוך באיזון בין הקניין הרוחני לבין חופש העיסוק והתחרות, כאשר דנים בזכויות יוצרים חייבים להתייחס לערכים נוספים בעלי חשיבות יתרה לחברה ולדמוקרטיה, והם חופש הביטוי והמידע.

 

לנוכח ההבדלים בין סוגי הקניין הרוחני, כפי שתוארו לעיל, מוטב כי דיון בנושא זכויות היוצרים יתקיים בנפרד מדיון כללי בדיני הקניין הרוחני במובן הרחב. דיון מהסוג האחרון עשוי להתמקד בכללים ובהכללות שנכונים אולי לסוגי הקניין הרוחני, שהם פורמליים וטכניים יותר, אך לא לזכויות היוצרים.

צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.