זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

זכויות יוצרים ודיני אינטרנט: "גוגל פיקס", סיבוב נוסף

גוגל פיקס סיבוב נוסף
מאת: עו"ד טוני גרינמן
 
בית המשפט הפדרלי לערעורים בארה"ב ביטל פסיקה של בית משפט מחוזי, לפיה גוגל מפרה זכויות יוצרים של חברת "פרפקט 10" בכך שהיא מייצרת תמונות ציפורן ממוזערות של התמונות של התובעת במסגרת מנוע חיפוש התמונות שלה. מאידך בית המשפט קבע כי ייתכן שגוגל תורמת להפרת זכויות היוצרים בתמונות של התובעת שמתבצעת באתרים שאליהם מנוע החיפוש מקשר והחזיר את התיק לבית המשפט המחוזי על מנת שיבחן מחדש סוגיה זו.
 
התובעת "פרפקט 10" מוציאה לאור ירחון ומפעילה אתר שבו תמונות עירום של בחורות יפות. מנוע חיפוש התמונות של גוגל מחפש תמונות ברשת לפי ההגדרות של הגולש. את התוצאות הוא מציג בשני אופנים:
 
א. כתמונות ציפורן ממוזערות שמשמשות כקישור לתמונה עצמה במסגרת האתר שבו היא שוכנת ברשת.
 
ב. כתמונות ציפורן בגודל מלא בחלון שמופיע לאחר שהגולש מקליק על תמונת הציפורן.
 
במקרה האחרון התמונה המחאה מופיעה בחלק התחתון של העמוד, כאשר הוא "ממוסגר" בעמוד של "גוגל".
 
בית המשפט המחוזי קבע בפסיקתו כי גוגל אינה מפרה זכויות יוצרים בתמונות המלאות הואיל ולמעשה היא אינה מעתיקה תמונות אלה ואינה  מציגה אותן באתר שלה, אלא רק יוצרת קישור לעמוד של אתר האינטרנט שבו התמונה מוצגת . התמונה מאוחסנת בשרת של אותו אתר ומוצגת לגולש על ידו. דהיינו כאשר הגולש צופה בתמונה הוא למעשה מקושר לשרת של האתר המקורי. העובדה שהתמונה מוצגת במסך שלו כאשר היא "ממוסגרת" ע"י העמוד של גוגל אינה מעלה ואינה מורידה לעניין זה. בית המשפט לערעור אישר חלק זה מפסק הדין המחוזי. בית המשפט הוסיף כי יש לדחות את טענות התובעת לפיהן הגולש מוטעה לחשוב שהתמונה מוצגת לו ע"י גוגל. דיני זכויות יוצרים אינם עוסקים בהטעייה.
 
בית המשפט המחוזי קבע כי גוגל כן מפרה זכויות יוצרים של "פרפקט 10" ביצירת תמונות הציפורן. בית המשפט קבע כי תמונות אלה הן העתקות מפרות של התמונות המקוריות של "פרפקט 10". טענת ההגנה של גוגל לפיה יצירת תמונות הציפורן הינה בגדר שימוש הוגן בתמונות המקור נדחתה. לאחר שבית המשפט בחן את ארבעת המבחנים לפיהם קובעים אם שימוש ביצירה מוגנת הנו הוגן: אופי השימוש ומטרתו, טיבעה של היצירה מקוריות, כמות השימוש וההשפעה של השימוש על ערכה של היצירה והשוק שלה. בית המשפט קבע כי למרות שהשימוש של גוף נושא אופי "מחדש" (טרנספורמטיבי) הוא פוגע בשוק של "פרפקט 10" אשר הוכיחה כי היא מוכרת תמונות ממוזערות לחברות על מנת שיציעו אותם ללקוחותיהם כטפטים למסכי המכשירים. בית המשפט לערעור הפך פסיקה זו וקבע כי השוק הנדון זניח ולכן שיקול הפגיעה בשוק אינו שקול לערך ה"מחדש" והשימוש שבתמונות הציפורן כפי שהן מוצגות במנוע החיפוש. זוהי פסיקה משמעותית ביותר עבור בעלי מנועי החיפוש וכלל משתמשי  האינטרנט שמפיקים תועלת רבה מהשימוש במנועי חיפוש תמונות שמציגים את תוצאותיהם באופן גרפי.
 
עם זאת, בית המשפט לערעורים לא העניק לגוגל "שחרור מלא" מכבלי הפסיקה המחוזית, שכן הוא הפך חלק אחר של הפסיקה המחוזית שדווקא היטיבה עם גוגל. חלק זה עסק בטענת התובעת כי גוגל תורמת להפרת זכות יוצרים בתמונות של "פרפקט 10"  הפוגעת באופן מפר באתרים שונים ומוצגות לגולשים בעקבות שימוש במנוע החיפוש של גוגל. בית המשפט לערעורים בחן טענה זו לאור המבחן שנקבע בפסק דין סוני נ' אוניברסל , שבו   בית המשפט קבע כי יש לראות במנוע חיפוש התמונות של גוגל אמצעי היכול לשמש להפרת זכויות יוצרים,  אם כי , יחד עם זאת מדובר באמצעי שלו שימושים לגיטימיים מהותיים. על כן חבותה של גוגל בגין סיוע להפרת זכות יוצרים יכולה לקום רק אם יוכח כי לאחר שנודע לה על ההפרות יש בידה  כדי לנתק את הגישה אל התמונות המופרות באמצעים סבירים והיא נמנעה מלעשות זאת. הואיל ומדובר בשאלה עובדתית, בית המשפט החזיר את התיק לבית המשפט המחוזי על מנת שיבחן אותה .   
 

Perfect 10 inc. v. Google inc.  (U.S Court of appeals for the  ninthcircuit), 16.5.07

 
צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.