זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

דיני אינטרנט: אמצעי חסימת גישה לגולשים באתרי אינטרנט מפרי זכויות יוצרים

מאי, 2014

 

מאת: עורך דין טוני גרינמן

 

 

פסיקה של בית הדין לצדק של האיחוד האירופי ניתנה באחרונה בעניין UPC Telekabel Wien v. Constantin Film.  בית הדין קבע כי לבתי המשפט באיחוד סמכות לצוות על ספקי גישה באינטרנט לנקוט באמצעים לחסימת הגישה של גולשים לאתרים שמפרים זכויות יוצרים.

 

בעלי זכויות היוצרים, שבמקרה זה היו בעלי זכויות בסרטי קולנוע, פנו לבית משפט באוסטריה בבקשה שיצווה על ספק גישה לבצע חסימה כאמור לאתר אינטרנט שהעמיד לרשות הגולשים באינטרנט, לצורכי הורדה וצפייה בשיטת ההזרמה (streaming), סרטים מוגנים בזכויות יוצרים מבלי שקיבל לכך רישיון. מדובר בסעד קיצוני וחריג למדי, שאליו פונים בעלי הזכויות בשנים האחרונות במלחמה הבלתי פוסקת, ולעתים סיזיפית (ויש שיטענו גם חסר תועלת) נגד הפרות זכויות היוצרים באינטרנט. ספק הגישה טען כי הצו בלתי חוקתי מכיוון שהוא פוגע בחופש העיסוק שלו, מטיל עליו הוצאות בלתי סבירות וחושף אותו לסנקציות באופן בלתי סביר.

 


בית הדין לצדק ציין כי מתן צו שמורה לספק לחסום את הגישה לאתר שמפר זכויות יוצרים באינטרנט מחייב עריכת איזון בין הזכויות הקנייניות של בעלי זכויות היוצרים מחד גיסא לבין הזכות של ספק השירות לחופש עיסוק והזכויות של משתמשי האינטרנט לחופש המידע מאידך גיסא.

 

האיזון הנכון בין הזכויות והאינטרסים השונים מחייב מחד גיסא לאפשר לבתי המשפט ליתן ציווי כפי שנתבקש על מנת להגן על זכויותיהם של בעלי זכויות היוצרים ומאידך גיסא להותיר לספק הגישה שיקול דעת ליישם את הצו תוך נקיטת צעדים סבירים שלא יחייבו אותו להוציא הוצאות בלתי סבירות, ותוך שמירה סבירה על חופש המידע של הגולשים, כך שלא תיחסם גישתם לתכנים שאינם מפרים.

 


לכאורה מדובר בנוסחה מאוזנת וראויה. עם זאת, נדמה שחוסר הדיוק והפירוט שבה מקשים על יישומה ומעמידים את הספק במצב של חוסר וודאות, שעלול לגרור את הספקים לחסימת יתר של תכנים.

 

UPC Telekabel Wien v. Constantin Film

צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.