זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

זכויות יוצרים: בית - המשפט קבע שפרויקט "גוגל בוקס" הוא שימוש הוגן

אפריל, 2014

מאת: עורך דין טוני גרינמן

 

בפרשת "גוגל בוקס" נדונה השאלה, האם הפרויקט הנודע של חברת גוגל מהווה הפרת זכויות יוצרים, או שמא מדובר בשימוש הוגן מותר? במסגרת הפרויקט, גוגל סורקת טקסטים מלאים של מיליוני ספרים, ביניהם כאלה המוגנים בזכויות יוצרים. חלק מהספרים נסרקים בפרויקט בהסכמת בעלי הזכויות, אולם חלקם נסרקים ללא כל הסכמה.

 

הספרים הנסקרים מאוחסנים במאגר שנועד לשימוש בידי חוקרים ומתעניינים באופן כללי. במענה לחיפוש של מונח מסוים שמופיע בספר, גוגל מציגה תוצאות שכוללות, בין היתר, עד שלושה קטעים של כל ספר שעונים על הגדרת החיפוש, כאשר כל קטע הוא כשמינית מהטקסט בעמוד מסוים. באמצעות הזנת חיפושים שונים ורבים, משתמש יכול לצפות באופן מצטבר בחלקים מהותיים ומשמעותיים מתוך הספרים הכלולים בפרויקט. הפרויקט מבוצע בחלקו בשיתוף פעולה עם חלק מהספריות הגדולות בעולם, לרבות הספריות המרכזיות של אוניברסיטות הרווארד, סטנפורד ומישיגן.


איגוד הסופרים בארה"ב טען שהפרויקט מפר זכויות יוצרים בספרים שכלולים בו ללא הסכמת בעלי הזכויות. מאידך גיסא, גוגל טענה כי מדובר בשימוש הוגן שנועד למטרות מחקר וחינוך. בית המשפט הפדראלי בניו יורק בחן את טענת השימוש ההוגן לפי המבחנים המסורתיים המשמשים למטרה זו, שהם: מטרת השימוש ואופיו, טיב היצירה, היקף השימוש וההשפעה של השימוש על ערך היצירה והשוק הפוטנציאלי שלו. בהתאם לבחינה המצטברת והכוללת, הגיע בית המשפט למסקנה כי מדובר בשימוש הוגן מותר.

 

ראשית, מטרת השימוש היא חינוכית ואופיו "טרנספורמטיבי" דהיינו, כזה שעושה שימוש ביצירה באופן שונה מהשימוש המקורי, שמעניק לו משמעות חדשה, מסר חדש או תכלית חדשה. שימוש זה נוטה למסקנה כי מדובר בשימוש הוגן. זאת, למרות שגוגל היא חברה מסחרית שפועלת למטרות מסחריות מובהקות. לפי פסיקת בית המשפט, היבט זה של השימוש אינו פוגם בקביעה כי מודבר בשימוש הוגן לאור האופי החינוכי והטרנספורמטיבי של השימוש. יתר המבחנים נוטים אף הם לממצא של הוגנות. היצירות הנסרקות הן ברובן תיעודיות ולא בידוריות. למרות שספרים נסרקים במלואם, גוגל מציגה רק קטעים קצרים כמענה לכל חיפוש. האפשרות שגולש יצפה באופן מצטבר במספר רב של קטעים אינו מפחית מכך. לבסוף, השימוש אינו משמש תחליף לרכישת היצירה השלמה בידי הגולשים.

 
מדובר בפסיקה חשובה ותקדימית ביותר שמרחיבה את האפשרות לעשות שימוש הוגן ביצירות ותורמת תרומה חשובה לאיזון בין הזכויות של בעלי זכויות היוצרים לבין האינטרסים של הציבור לקבלת גישה ליצירות לצורכי חינוך, לימוד, מחקר ויצירת יצירות חדשות, במיוחד דרך מאגרי מידע באינטרנט.

 

THE AUTHORS GUILD, INC., VS. GOOGLE INC.

צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.