זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

תקשורת וזכויות יוצרים: נחקק "חוק הסופרים"

אוגוסט, 2013

 מאת: עו"ד טוני גרינמן

תקשורת וזכויות יוצרים: נחקק "חוק הסופרים"

 

ביום 06.08.2013 חוקקה הכנסת את החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראות שעה)- התשע"ג-2013
הרקע לחקיקה, כמובא על-ידי יוזמי החוק, נובע מהתנהלות שוק הספרים בארץ, אשר נשלט בעיקרו בידי שתי רשתות ספרים וסובל מזה שנים רבות מכשל שוק. לדברי יוזמי החוק, המצב השורר פוגע פגיעה ניכרת בתחרות החופשית בתחום, במעמד הסופרים, הספרות והמוציאים לאור, כאשר אלו נאלצים להיענות לתכתיבי הרשתות בכל הנוגע לשיעורי ההנחות, באופן שמפחית את תשלומי התמלוגים לסופרים היוצרים, הנמוכים ממילא. יתר על כן, הדבר מצמצם את מספר חנויות הספרים הפרטיות, כאשר אין ביכולתן להשוות למחירים התחרותיים שמציבות הרשתות.

 

החוק חורט על דגלו הבטחת תגמול ראוי לסופרים ישראלים (המוגדרים ככותבי ספרים בעברית או ערבית ובתנאי שבעת ההתקשרות עם המוציא לאור הינם אזרחי ישראל), קידום הספרות, שימור גיוון תרבותי בפרסום והפצת ספרים, ומתן אפשרות לתחרות הוגנת. עם זאת, הוחרגו סוגים שונים של ספרות עברית וערבית מתחולת החוק והוא אינו חל על ספרי קודש, כתבי עת ועיתונים, ספרי הוראה ולימוד, וספרים המיועדים לשימוש אנשי מקצוע.

 

החוק קובע רף מינימאלי לתשלום בידי המוציא לאור לסופר ישראלי בעבור מכירות ספריו בתקופה שעד 18 חודשים ממועד הדפסת המהדורה הראשונה של הספר. הרף הוא 8% מהמחיר לצרכן בעבור 6000 העותקים הראשונים שנמכרו ולאחר מכן 10% מהמחיר לצרכן בעבור כל עותק. המו"לים רשאים לשלם לסופרים מתחילים תמלוגים מוכים יותר, כאשר התשלום בעבור ספר ראשון שכתב סופר ישראלי לא יפחת מ-80% מהשיעורים הנקובים מעלה. יתרה מזו, במשך 7 שנים לאחר תום 18 חודשים ממועד הדפסת המהדורה הראשונה, יחויב המוציא לאור בתשלום תמלוגים לסופר בשיעור שלא יפחת מ-16% מגובה התקבול שקיבל בתקופה האמורה. דהיינו, בתקופה הראשונה של 18 חודשים מובטח לסופר תמלוגים שיחושבו על בסיס מחיר המכירה הקמעונאי, ואילו בתקופה הנוספת של שבע שנים מובטחים לו תמלוגים על בסיס מחיר המכירה הסיטונאי (או מה שידוע "תקבולי המו"ל נטו").

 

עם זאת, החוק מחריג מתחולת התמלוגים המינימאליים סוגים שונים של ספרים ובהם ספרי עיון ומחקר העוברים שיפוט מדעי טרם פרסומם, ספרים שנוצרו בידי עובד (כמשמעותו בסעיף 34 לחוק זכות יוצרים), ספרים שנוצרו לפי הזמנה והוסכם מראש כי הבעלים הראשון של זכות היוצרים בהם הוא המזמין, וספרים שהמדינה היא הבעלים הראשון שלה. מוטב היה למדינה לתת דוגמה טובה יותר לציבור ולא לחריג את עצמה!

 

יצוין כי החוק חל על ספרים מודפסים וגם על ספרים דיגיטליים, אם כי לפחות במקום אחד הוא משתמש בביטוי "הדפסה" באופן גורף, כאשר אין למעשה לביטוי זה משמעות לגבי ספרים דיגיטליים!
מעבר לקביעת רף מינימאלי לתמלוגי הסופרים, החוק וקובע שמשנקבע מחיר לצרכן בידי המוציא לאור, חל איסור לשנותו במשך 18 חודשים ממועד הדפסת המהדורה הראשונה של הספר. עם זאת, נוצרו חריגים המתירים הנחה בשיעורים של 10% עד 20%  בשבוע הספר העברי, במכירה באתרי אינטרנט ובמכירה של למעלה מ-100 ספרים לגורם יחיד. מוציא לאור רשאי לקבוע תעריף שונה לספר מודפס ולספר בגרסא אלקטרונית;

על המוציא לאור חובת סימון מחיר לצרכן ומועד הדפסת המהדורה הראשונה, על גבי הספר. וכן בגרסא האלקטרונית, על חנות הספרים, חובת ציון המחיר לצרכן בצמוד לתמונת הספר או שמו. הוראות אלו חלות במשך 18 חודשים ממועד הדפסת המהדורה הראשונה של הספר;
החוק גם מטיל איסור תגמול, על סוגיו, למוכר בחנות ספרים, בעבור המלצה לצרכן על ספר מסוים, סופר מסוים, או ספרי מוציא לאור מסוים. הוראה זו נועדה לבטל מנהג מגונה זה שהיה נהוג עד כה.
כמו כן החוק קובע איסור הפליה בשטחי תצוגה בחנות ספרים, לרבות הגבלת שטח תצוגה לכלל הכותרים של מוציא לאור אחד (עד 20% מכלל שטח התצוגה בחנות), או למוציא לאור הקשור לחנות (עד 45% מכלל שטח התצוגה בחנות) וכן לכלל הכותרים של קבוצה (עד 30% מכלל שטח התצוגה בחנות). יתרה מזו, חלה חובת הצגה של ספרי 7 מוציאים לאור שונים לפחות בשטח תצוגה מועדף. הוראות אלו חלות על רשתות חנויות ספרים בלבד, ונוגעות למקומות הממכר הקבועים של הרשת, ואינן חלות על חנויות שמכירת ספרים אינו עיקר עיסוקם; 
החוק מגדיר עיצום כספי על הפרות של חוק זה ומפרט סמכויות הממונה לפיקוח ואכיפה;

 

יצוין כי זוהי חקיקה ראשונה בישראל שיש בה כדי ליצור התערבות מצד המדינה בהתקשרות שבין יוצרים לבין מי שמנצלים את יצירותיהם. באירופה הקונטיננטלית נהוגה חקיקה שכזו שנים רבות, לא רק בתחום הספרים אלא גם בתחומים נוספים, כגון בתחום הקולנוע והטלוויזיה. חקיקה כאמור כלולה בחוקי זכויות היוצרים של גרמניה, צרפת ואיטליה..

 


עוד נותר להמתין ולראות אם החקיקה אכן תשפר את מצבם של הסופרים או שמא האיסור לתת הנחות על ספרים של סופרים ישראלים יגרום לירידה משמעותית בכמות הספרים הנמכרים או יגרום לכך שרוכשים ישראליים ירכשו יותר ספרות מתורגמת אשר נותרה מחוץ למשטר הפיקוח. כמו כן יש להמתין ולראות אם המחיר הגבוהה של הספרות הישראלית יוביל ליותר הורדות בלתי חוקיות של ספרי מקור, בדומה לתופעה הקיימת ביחס לסרטים ומוסיקה.


חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), התשע"ג – 2013, ס"ח 2407.

צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.