זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

זכויות יוצרים: אד שירן זכה בתביעת זכויות יוצרים באנגליה

מאי 2022

עו"ד טוני גרינמן וג'סיקה ויינברג

בתיק זה תבעו שלושה תובעים: אד שירן, המפיק סטיבן מקצ'און והשותף לכתיבה ג'ון מקדייד, שכתבו והפיקו ביחד את השיר "Shape of you", שהיה להיט מצליח ברחבי העולם בשנת 2017. הנתבעים הם מר רוס דונגיו סמי צ'וקרי שכתבו והפיקו את השיר "Oh why" בשנת 2015.

הנתבעים טענו כי קטע בעל שמונה תיבות שלווה במשפט בשיר "I'm in love with the shape of you" שכונה OI בתיק זה, הועתק באופן מהותי מקטע משירו של שורי "Oh why".

ההליכים ננקטו על ידי התובעים כאשר ביקשו להכריז על כך שהם לא הפרו את זכויות היוצרים בשיר "Oh why". הם ננקטו לאחר שהנתבעים הודיעו ל- Performing Rights Society Limited שעליהם לקבל קרדיט על כתיבת השיר "Shape of you" לטענתם. לאחר מכן, הנתבעים טענו שהתובעים הפרו את זכויות היוצרים בשיר "Oh why".

משמעותה של הפרת זכויות יוצרים של יצירה מוזיקלית היא שהיצירה הועתקה והיא מוגדרת כ"שעתוק היצירה בכל צורה מוחשית". על מנת שזו תיחשב כהפרה, היצירה המקורית או חלק מהותי ממנה, חייבים להיות מועתקים. בבריטניה, הפרת זכויות יוצרים של יצירה מוזיקלית מוגדרת לפי חוק זכויות יוצרים, עיצובים ופטנטים מ-1988, כשיצירה מועתקת הכוללת באופן ספציפי "שעתוק היצירה בכל צורה מחושית". כדי להיחשב כהפרה, היצירה המקורית או חלק מהותי ממנה חייבת להיות מועתקת ולמעתיק לכאורה הייתה אליה גישה. נטל ההוכחה מוטל על הצד הטוען להפרה, אך עשוי לעבור למעתיק לכאורה אם יש מסקנות שהוא העתיק בתת מודע את היצירה.

בפסק דין זה היו שלושה גורמים משמעותיים שהנחו את פסיקת בית המשפט ושההחלטה תלויה בהם. בית המשפט התמקד בבחינת כמה ההבדלים והדמיון בין השירים משמעותיים. הדמיון בין שני השירים שימש כאינדיקטור חזק להסתברות לכך שלא בוצעה העתקה. הבחינה הייתה גם מה הסבירות שאד שירן נחשף ושמע את השיר "Oh why". הייתה התמקדות גם בניתוח הנטייה והיכולת של אד שירן להעתיק את השיר ולהסתיר זאת.

השופט האזין באמצעות האוזן שלו וכך קבע כיצד נשמעה לו המוזיקה כדי לפענח את קווי הדמיון בין השירים, תוך ניתוח הניואנסים בין הסינקופה לצליל. השופט ציטט את קופינגר וסקון ג'יימס והצביע על כך שהתפיסה השמיעתית של השופט היא משמעותית לקביעת הדמיון בין השירים. השופט מצא הבדלים משמעותיים בין שתי יצירות המוזיקה הנוגעות ספציפית לאווירה שהשרו, הקצב והמנגינה. באמצעות ניתוח האלמנטים המוזיקליים ביצירה Shape of you וכיצד השיר התפתח בתהליך הכתיבה של OI נמצא בידי השופט כי יש ראיות חזקות להראות שהביטוי OI התפתח באמצעות מקורות אחרים מלבד השיר Oh why.

בנוגע לסוגית הסבירות לכך שאד שירן נחשף לשיר Oh why, השופט הגיע למסקנה שאין מספיק ראיות לכך שלאד שירן הייתה גישה לשיר ושמע אותו. הוא קיבל את הטענה של אד שירן שמעולם לא שמע את השיר. עצם העובדה שהשיר הועלה לאינטרנט לא הספיקה על מנת להסיק על הפרה.

בנוגע לבחינה אם לאד שירן הייתה נטייה להעתיק את השיר, השופט קיבל את הטענה של שירן לפיה הוא לא העתיק בכוונה את הביטוי OI מ"Oh why". הנתבע ניסה להעלות כמה טיעונים התומכים ברעיון ששירן העתיק את השיר באופן לא מודע. למשל, הוא טען שהמהירות שבה נכתב השיר Shape of you לא הייתה אפשרית ולכן בתת מודע בוודאי הייתה השראה או רעיונות מוקדמים הנובעים משירים אחרים כמו Oh why. השופט קבע כי המהירות בה נכתב השיר בידי שירן בעלת חשיבות מועטה מכיוון שלא מדובר על שיר מורכב מבחינת הלחן או המילים שלו ולכן לא סביר שיועתק. יתר על כן, הנתבע גם הדגיש שההסברים של שירן על אופן כתיבת השירים לא היו עקביים, אך השופט קיבל ראיות לכך ששירן השתמש בגישת שיתופית בכתיבת השירים וכי סגנון הכתיבה שלו התפתח עם הזמן. העובדה ששירן לקח חלק בתביעות זכויות יוצרים לא הייתה אינדיקציה להעתקה במקרה זה.

התביעה של שירן התקבלה ונקבע שלא הייתה הפרה.

פרט מעניין הוא שלמרות שבמקרה זה השופט הסתמך על האוזן שלו, במקרים אחרים של תביעות זכויות יוצרים במוזיקה זה שכיח להסתמך על עדויות מומחים במוזיקה, במיוחד בארה"ב.

צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.