זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

זכויות יוצרים: הפרת זכויות יוצרים במחשבון משכנתא

דצמבר 2021

טוני גרינמן ושירז בוקס

באחרונה התקבלה בקשה לצו מניעה זמני נגד המשיבה בלו ג'ירף מדיה בע"מ שהגישה אופטימאי בע"מ. צו המניעה הזמני נועד למנוע מהמשיבה או מי מטעמה להפעיל, "מחשבון משכנתא"  או להשתמש בו או לפרסם אותו. המחשבון מצוי באתר אינטרנט של המשיבה. המבקשת טענה כי המשיבה הפרה את זכויות היוצרים שלה בהעתקה של מחשבון המשכנתא שהיא יצרה, תוך הפרת הוראות חוק זכות יוצרים וחוקים אחרים.

המבקשת טענה שהקימה אתר אינטרנט ובו מחשבון חכם ייחודי המלווה בחוויית משתמש, שאפשר לקבל תמונה טובה ונכונה בדבר שיעורי הריביות שיחויב בהן הלווה עם נטילת המשכנתא. השימוש במחשבון הינו חינמי. בתמורה מסכים הלקוח למסור את פרטיו למבקשת, בעלת האתר ואלו נמכרים למלווים כ"ליד" כלקוח פוטנציאלי. המשיבה הייתה בעברה לקוחה של המבקשת ורכשה "לידים" כאלו, בהמשך קיבלה גישה למידע עסקי של המבקשת כולל שיטוח עבודה, מאפייני חשבון הלקוחות ו"לידים". ההתקשרות הסתיימה מעט לאחר מכן בעקבות משבר אמון.

לאחר סיום ההתקשרות, המבקשת הבחינה בירידה בשימוש במחשבון וגילתה שהמשיבה הוסיפה לאתר שלה מחשבון משכנתא. המבקשת טענה כי המחשבון באתר המשיבה נוצר תוך העתקה, ושיש "דמיון זועק" למחשבון שלו.

המשיבה מצידה טענה שהמבקשת הפרה את הסכם ההתקשרות ולפיכך הקימה ללא ברירה מחשבון משלה, שפותח תוך שימוש בנוסחאות גנריות. המבקשת הכחישה העתקת קוד, הנדסה לאחור, נוסחאות או עיצוב, וטענה שמדובר ברעיון פונקציונלי גרידא; כמו כן הכחישה כי קיים דמיון מהותי עיצובי  בין המחשבונים.

כאן נציין כי לא כל דמיון בין יצירות מהווה הפרת זכות יוצרים, אלא רק דמיון מהותי בביטוי, להבדיל בדמיון ברעיון שביסוד הביטוי. ביצירה שהיא תוכנת מחשב, יכול הביטוי להתבטא לא רק בקוד המקור, אלא גם במבנה וסדר הפעולות של התוכנה, ככל שאינם גנריים או מוכתבים מצורכי התוכנה, ברכיבי עיצוב וברכיבים נוספים.

זאת ועוד, בית המשפט ציין שלפי סעיף 1 לחוק המחשבים, המגדיר את המונח "תוכנה" תוכנת מחשב כוללת גם גופנים וכלי תוכנה באמצעותם ניתן ליצור את התוכנה. בנוסף, בחוק זכות יוצרים ניתנת הגדרה רחבה לתוכנת מחשב וזו נכללת במסגרת היצירה הספרותית המוגנת. בדיני זכות יוצרים היקף ההגנה על תוכנת המחשב נבחן במבחן המשפטי רחב. בבחינת שאלת ההפרה, בוחנים עם הועתק חלק ממשי ומהותי של היצירה המוגנת. בית המשפט הדגיש שמדובר בבחינה איכותית ולאו דווקא כמותית.

ביהמ"ש דחה את טענות המשיבה ושוכנע שהמשיבה לכאורה העתיקה חלקים ממשיים ומהותיים ממחשבון המבקשת. זאת לפי מבחן ההתרשמות מהיצירה בכללותה הנהוג לפי פסיקת בית המשפט העליון. אין וויכוח על כך שהמחשבון של המבקשת הוא הראשון בזמן שהושק. המחשבון אינו רק כלי טכני אלא הושקעה בו מחשבה רבה והוא משקף מקוריות והשקעה. מחשבון המשיבה דומה מהותית בצורתו החזותית ובעיצוב למחשבון המבקשת והתכנים זהים כמעט לגמרי, חלק נכבד מהשאלות במחשבון המבקשת מופיעות גם במחשבון המשיבה לרבות טעויות הגהה (למשל, המילה ש'קים). על אף שחלק מהשאלות יכולות להיות לכאורה גנריות, סדר הופעתן ואופן הצגתן מלמד על העתקה לכאורית מצד המשיבה. גם מבנה האתר והשאלון, כולל המבנה הגרפי, דומים; מד טעינה באחוזים נמצא בשני האתרים; קיים דמיון צורני בצורת סרגל התקדמות בתהליך; גווני האתר; שמו של המחשבון: מחשבון משכנתא חכם לעומת מחשבון משכנתא smart.

לכל ההוכחות לעיל מתווספת עדותו של מנכ"ל המשיבה שטען שפיתוח המחשבון ערך כשבעה ימים בלבד, פרק זמן קצר ולא סביר לדעת בית המשפט המאשש את החשד בהעתקה.

בנוגע לסעד, הראשון לסעדים בגין הפרת זכות יוצרים הוא מתן אפשרות לבעל הזכות למנוע את ההפרה בדרך של קבלת צו מניעה, פיצוי כספי אינו תחליף לסעד המניעה.

 לאור הקביעות לעיל הבקשה התקבלה ובית המשפט ציווה על כך שהמשיבה תמנע מלהפעיל במישרין או בעקיפין את "מחשבון משכנתא smart" עד להכרעה בתובענה וכי יש להסירו מהאתר של המשיבה.

כמה הערות:

טענה להפרת זכות יוצרים מצריכה הוכחה של שני רכיבים עיקריים: (א) גישה של הנתב-משיב ליצירה של התובע-מבקש; (ב) הוכחת דמיון מהותי בין היצירות. במקרה זה, הגישה לא הייתה שנויה במחלוקת. לכן היה צריך לדון רק בשאלת הדמיון המהותי. בהקשר זה, וכפי שנאמר, לא כל העתקה תהווה בהכרח הפרת זכות יוצרים. אם כל שהועתק הוא רכיבים לא מוגנים, כגון רעיונות, עובדות ונתונים ורכיבים אחרים שהם נחלת הציבור, אין מדובר בהפרה. בנוסף, דמיון בשמות אינו רלוונטי לטענת הפרת זכויות יוצרים, אולם הוא יכול להיות רלוונטי לטענת גניבת. כמו כן, העתקת טעויות בוודאי מצביעה על העתקה, אך שוב יש לבחון אם מה שהועתק הוא חלק מהביטוי המוגן.

פסק דין מדגיש את היקף ההגנה על יצירת תוכנה. רבים סבורים כי ההגנה היא רק על קוד המקור, אך אין הדברים כך. ההגנה רחבה יותר ולכן תיתכן הפרת זכות יוצרים בתוכנה אף מבלי שהועתק שורת קוד אחד.

לבסוף נציין כי פסק הדין דן בסוגיות נוספות, אולם סקירה זו מתייחסת רק לשאלות הנוגעות לזכויות יוצרים.

ת"א (שלום ת"א) 23800-11-21 אופטימאי בע"מ נ' בלו ג'ירף מדיה בע"מ (25.11.2021).

צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.