זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

סימני מסחר: צבע זהב לא כשר לרישום סימן מסחר עבור סמל כשרות

יוני 2019

רשם סימני המסחר דן בבקשתה של חברת 'תנובה' לרישום שני סימני מסחר עבור צבע זהב בגוון "פנטון מס' 871" בצורות ריבוע ופס מלבני. הסימן המבוקש מיועד לסימון מוצרים בכשרות מהודרת ומכוונת למגזר החרדי, לשם הזיהוי המהיר של המוצרים. שני הסימנים מורכבים מצבע בלבד.

צבע נחשב כחסר אופי מבחין אינהרנטי, דהיינו כחסר אופי שיכול מטבעו לייחד אותו בתודעת הצרכנים כסמל כי מקורו של מוצר או שירות במי שמבקש לרשום את הצבע. עם זאת,  באופן עקרוני, ניתן להתגבר על מגבלה זו ולהצליח לרשום צבע כסימן מסחר אם אפשר להוכיח כי הצבע רכש את אותו האופי המבחין בזכות השימוש כה נרחב וייחודי שהצרכן כבר מזהה אותו כשייך למבקש הרישום. אופי מבחין נרכש טעון הוכחה באמצעות ראיות. מכיוון שנטל ההוכחה כבד ומידת אופי המבחין הנדרש גבוהה, מעטים הם המקרים שבהם ניתן להצליח להביא לרישום צבע כסימן מסחר. מקרה מפורסם לכך הוא סימן המסחר של חברת Kodak, שהצליחה בזמנו לרשום את הצבע צהוב כסימן מסחר בתחום סרטי הצילום. דוגמה אחרת, הוא סימן המסחר שרשם חברת נעלי האופנה, לבוטין על סוליה בצבע אדום.

במקרה  הנוכחי, הבקשות נדחו בנימוק כי הצבע הזהב לא רכש אופי מבחין. הוא מופיע תמיד לצד סימנה המסחרי של תנובה ואינו עומד בפני עצמו. כך, לא ניתן לקבוע כי הצבע רכש אופי מבחין המאפשר לזהות את מוצרי תנובה מפס הזהב בלבד, ללא סימנה המסחרי לצידו. כמו כן, הסימנים, כפי שהם מופיעים על גבי מוצרי תנובה, אינם מוגבלים לצורה מסוימת או תבנית עיצובית קבועה והם משתנים ממוצר למוצר, בהתאם לעיצובו הספציפי, לצורתו ולתצוגת יתר המרכיבים הגרפיים שעל גבי אותה אריזת מוצר.

אחת הבעיות בהגשת הסימן היא שבכל אחת מן הדוגמאות שהוצגו לרשם מופיע פס הזהב במיקום אחר על גבי האריזה, בעובי אחר ובצורות גיאומטריות שונות. סימן שאינו מוגבל למאפיין מרחבי קבוע או חזרתי אינו מאפשר את זיהויו על-ידי הצרכנים כמקור מזהה ויוצר אי בהירות ביחס לגבי האסור והמותר לציבור. תפקידו של סימן המסחר הוא להבחין ולזהות בין מוצריו של בעל הסימן לבין מוצרים אחרים. זיהוי זה צריך להתייחס לזיהוי עצמו ולא להיות תלוי בנסיבות חיצוניות (כמו סימן מסחרי אחר).

עוד נקבע, כי באופן רגיל, צבע כשלעצמו אינו נתפס על-ידי הצרכנים כמזהה את המוצר ואת בעליו. יתרה מכך, שימוש בצבעים צריך להישאר פתוח לשימוש הציבור וככלל אין להעניק ליצרן אחד את הזכות להשתמש בצבע מסוים בסימן מסחר ובכך למנוע את השימוש בו על-ידי צרכנים אחרים. על-פי ההוראות האירופיות, רק במקרים נדירים יירשם צבע לטובת משתמש יחיד, כאשר המבקש הוכיח כי הוא ייחודי ויוצא דופן ביחס לאותם מוצרים.

הצבע הזהב משמש לעיטור מוצרים רבים, בין היתר בתחום המזון, בשל ההקשר היוקרתי של הידור ובידול, המסמל לרוב מוצרי 'פרימיום', או נועד למשוך את עיני הצרכן. אמנם, בסדרת המוצרים המוכשרים בכשרות המהודרת בצבע זהב, יש כדי לבטא יוקרה על פני כשרות רגילה, אך מתן בלעדיות לחברת תנובה ימנע מחברות נוספות לסמן את מוצריהם בפס דומה. נוסף על כך, העובדה כי לצבע הזהב ישנה משמעות מיוחדת כמציין יוקרה ואיכות גבוהה, וכי מדובר בצבע בשימוש בנפוץ, מדגישות את הצורך להשאירו פתוח לשימוש הציבור ולהימנע מהטעיה.

לבסוף הוחלט לדחות את בקשתה של תנובה משום שסימני הזהב אינם עונים על ההגדרה של סימן מסחר ואינם יוצרים ייחוד המבחין את מוצריה ממוצרים אחרים כמתבקש; זאת, לצד הצורך להשאיר את הסימון המוזהב לשימוש חופשי של הציבור.

החלטת רשם הפטנטים (סימני מסחר) בעניין צבע הזהב של תנובה, 271715.

עו"ד טוני גרינמן ומור גולדבלום

צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.