זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

על הפרק: הצעת תיקון לחוק זכות יוצרים בנושא זכויות יוצרים באינטרנט

עו"ד טוני גרינמן

מרץ 2018

על הפרק: הצעת תיקון לחוק זכות יוצרים בנושא זכויות יוצרים באינטרנט

בימים אלה, נדונה בוועדת הכלכלה של הכנסת הצעת חוק זכות יוצרים (תיקון מס' 5) שמציעה שורה של תוספות לחוק זכות יוצרים שנועדו לאפשר לבעלי זכויות יוצרים להתמודד ביתר יעילות בהפרות של זכויות יוצרים באינטרנט וברשתות תקשורת אחרות. ואלה עיקרי החידושים בהצעה:


א. יצירת מושג חדש של הפרה עקיפה של זכות ההעמדה לרשות הציבור ("העמדה לרשות הציבור" משמעה, אם לפשט מעט, להעמיד יצירה לרשות הציבור באינטרנט או בדרך תקשורת אחרת, באופן שהיא זמינה לפי דרישה). הצעה זו מיועדת לסייע לבעלי זכויות יוצרים להתמודד עם גורמים שמסייעים להנגיש לציבור תכנים ברשת באופן שמפר זכויות יוצרים (בלשון ההצעה, "להקל על הגישה" לאותם תכנים), או מרחיבים את הגישה ליצירה שהועמדה בהפרה, כגון מי שמספקים קישורים לעותקים מפרים של יצירות (וגם ל"טורניטים"), או לשירותי סטרימינג פיראטיים. הפרה כזו תצריך ידיעה ממשית או קונסטרוקטיבית (מצב שבו היה על הצד הרלוונטי לדעת) שהיצירות המונגשות מפרות זכויות יוצרים וכוונת ריווח מהצד המנגיש. כלי ההפרה העקיפה החדשה תצטרף לדוקטרינת ההפרה התורמת הקיימת כבר מכוח הפסיקה, שמבחינות מסוימות אפקטיבית יותר למלחמה בשירותי הסטרימינג מפרים בהיותה גמישה ולא תלויה בכוונת ריווח מצד מפר התורם.


ב. הסדרת סמכות בתי המשפט לתת צווים שמורים לספקי גישה לאינטרנט לחסום את הגישה לאתרים שמפרים זכויות יוצרים. כיום קיימת מחלוקת בין בתי המשפט המחוזיים בשאלה אם הם מוסמכים בכלל לתת צו כזה. אם ההצעה תעבור היא תכריע את המחלוקת ותיצור מסגרת מוסדרת להגשת בקשה לצו חסימה, לדיון בבקשה ולמתן הסעד המבוקש.


ג. הסדרת סמכות בתי המשפט להורות לספקי שירות לחשוף פרטים מזהים של מנויים שלהם כאשר נטען כי הם מפרים זכויות יוצרים. זאת, לאחר שבית המשפט העליון קבע כי לא קיימת סמכות כזו וקרא למחוקק להסדיר אותה ואת ההליכים לנתינת צו כאמור.


ד. הפיכת הפרת זכות יוצרים באינטרנט בדרך של שידור או העמדה לרשות הציבור לעבירה פלילית בנסיבות מסוימות, כאשר מדובר בהפרות חמורות שמתבצעות על דרך העיסוק ובהיקפים מסחריים. ההנחה היא שהסנקציה פלילית תהווה הרתעה אפקטיבית.
הצעת החוק התקבלה בברכה על-ידי בעלי זכויות יוצרים, אם כי, חלקם סבורים כי מדובר במעט מדי, מאוחר מדי. מאידך גיסא, גורמים מסוימים שתומכים בחופש באינטרנט, כגון איגוד האינטרנט הישראלי וארגונים לזכויות האזרח, טוענים כי שי בחלק מההצעות כדי לפגוע בזכות לפרטיות ובזכות לחופש הביטוי. קיימת שאלה אם ההצעה תעבור בטרם תסיים הכנסת הנוכחית את כהונתה. 

הצעת חוק זכות יוצרים (תיקון מס' 5)

 

צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.