זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

זכויות יוצרים והפרה תורמת בעולם הדיגיטאלי

אוקטובר, 2011

מאת: עו"ד טוני גרינמן
 

כפי שציין בית המשפט העליון בפרשת האוניברסיטה העברית, דוקטרינת ההפרה
התורמת חשובה ביותר בזירת האינטרנט, שבה קשה במיוחד לבעלי זכויות היוצרים לאתר את מפרי זכויות היוצרים, שפועלים בקלות רבה, באמצעות הטכנולוגיות הדיגיטליות, ופעמים רבות תחת מעטה של אנונימיות. במקרים אלה, מחפשים בעלי זכויות היוצרים מזור בהטלת אחריות על גורמי הביניים שמספקים את התשתית ואת הכלים שמשמשים לביצוע ההפרות, בין שאלה בעלי אתרים, כמו "נפסטר", או "מפרץ הפיראטים" בימינו, ובין שהם מפיצי תוכנות, כמו "קאזה" או "גרוקסטר". אחריותם של הגורמים הללו מבוססת, ברוב המקרים על היותם מפרים תורמים. כך, למשל, נקבע בפסק הדין בעניין "גרוקסטר" שניתן על-ידי בית המשפט העליון של ארה"ב כי חבותה של הנתבעת קמה בשל כך שעודדה את הפרות זכויות היוצרים שהתבצעו באמצעות התוכנה שלה. עם זאת, על מנת לאפשר את ההתפתחות הרשת וזרימת המידע בה, יצרו מחוקקים בעולם פטורים לספקי שירות, שאינם משתתפים באופן פעיל בהפרות. פטורים אלה מבוססים על עקרון "ההודעה וההסרה", לפיו הספק פטור מאחריות ככל שאינו יודע על ההפרה הראשית, או שאינו ערלנסיבות שממנה היה עליו לדעת עליה, וכל עוד שלאחר שנודע לו עליה, הוא פועל באופן סביר להסרת החומרים המפרים, או את הגישה אליהם.


 
פסק דין חדש שניתן החודש בארצות הברית בעניין MP3tunesהעמיד למבחן את האיזון בין האחריות התורמת לבין משטר הפטורים של ספקי שירות באחת הזירות החדשות, שיצרה הטכנולוגיה הדיגיטלית, היא "הענן". זהו מקום אחסון על שרת של ספק שירות, שמעמיד אותו לרשות המשתמש, בדרך כלל בשילוב תוכנה המאפשרת גישה של אותו משתמש לחומר מכל מחשב, ופעמים רבות מכשיר כף יד ומכשירים אחרים. "הענן" מאפשר למשתמשי אינטרנט לאחסן כמויות גדולות של מידע וקבצים – מעבר לקיבולת של כונן רגיל של מחשב אישי. במקרה זה, הספק, MP3tunes, העמיד לרשות משתמשיו "תאיאחסון" לקובצי מוסיקה ב"ענן" של הספק. בצמוד לשירות זה מפעיל הספק תוכנה שבאמצעותה יכולים המשתמשים לחפש ולאתר ברחבי הרשת עותקים של הקלטות של שירים אשר ברצונם לאחסן בתאים שלהם, ולאחר שהורידו אותם, אכן לאחסן אותם שם. לשם כך, יצר הספק מאגר של הקלטות הזמינות אצל צדדים שלישיים ברחבי הרשת.

 
בהתאם לחוק המעניק פטורים מותנים לספקי שירות בארה"ב (ה- DMCA) - התובעת, אחת מחברות התקליטים הגדולות הודיעה לספק על עותקים מפרים של הקלטות שלהתובעת שקיימות באינדקס של מנוע החיפוש שלהספק ודרשה ממנו לחסום את הגישה להקלטות אלה. הספק הסיר את הקישורים להקלטות מהאינדקס, אך לא הסיראת כל העותקים של אותן ההקלטות שהיו קיימות כבר בתאי האחסון של לקוחותיו. על כן, חברת התקליטים הגישה תביעה כנגד הספק, בטענה להפרת זכות יוצרים. חברת התקליטים טענה כי הספק איבד את הפטור שלו כאשר לא הסיר את העותקים המפרים מהתאים. היא הצביעה על עותקים מפרים שכאלה, שמצויים בתאי האחסון של לקוחות הספק. המקור של חלקם מהקבצים הללו היה באתרים המפרים שצוינו בהודעות שלהתובעת לספק ואילו מקורם של קבצים אחרים הוא באתרים אחרים ברחבי הרשת.

 
בית המשפט קיבל את תביעת חברת התקליטים באופן חלקי. הוא קבע, כי הספק אינואחראי בגין אותם עותקים של ההקלטות המוסיקליות בתאים שמקורם אינו באתרים שצוינו בהודעת הספק, שכן לפי המידע שנמסר לספק, לא הייתה לו אפשרות לדעת כי אלה עותקים מפרים, הגם שמדובר בעותקים של אותן הקלטות ממש, ושהיה יכול להסיק את המסקנה הזאת לו היה נוקט מאמציםעצמאיים לשם כך. זאת, מכיוון שאין זה מחובתו של הספק לנקוט במאמצים אלה: מחובתה של בעלת הזכויות המתלוננת לעשות את המאמצים ולספק לספק מידע מלא על קבצים שברצונה שימחק. חובתו של הספק היא רק לפעול בהתאם להודעות שקיבל. לעומת זאת, הספק כן חב בגין העותקים של ההקלטות שנשארו בתאי האחסון של לקוחותיו, אשר מקורם באותם אתרים שצוינו בהודעת ההסרה, שכן הודעת חברת התקליטים סיפקה לספק די מידע כדי לזהות עותקים אלה כמפרים (במילים אחרות, מה שקובע הוא הזיהוי של שם הקובץ, ולא השם של השיר המוקלט).

 
מקרה זה, מדגים את האיזון שבו נוקט החוק האמריקאי, ושבו נוקטים גם בתי משפט ביישומו, בין ההגנה על בעלי זכויות יוצרים, לבין השמירה על חופש המידע באינטרנט. איזון זה חסר בדיונים שנערכו עד כה בפסיקה הישראלית בשאלת אחריותם של ספקי שירות, אשר היו לרוב שטחיים בלבד, והעניקו לספקים פטורים גורפים למדי, ולבטח חסר בחוק הישראלי, אשר לא הסדיר כלל את הסוגיה עד היום.

 

צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.