זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

סימני מסחר: לא תינתן בלעדיות ל"צליל" של מילה תיאורית

אוקטובר, 2010
 
סימני מסחר: לא תינתן בלעדיות ל"צליל" של מילה תיאורית
מאת: עו"ד טוני גרינמן
 
בית המשפט העליון דחה ניסיון לתפוס בלעדיות על מילה תיאורית בדרך של רישום צירוף אותיות שיוצר צליל הזהה למילה התיאורית
 
בית המשפט העליון דן בניסיון של המערערת, מייצרת תוסף שמן למנועים תחת סימן מסחר הכולל את צירוף האותיות NRG למנוע מהמשיבה, שמייצרת שמן מנועים, לעשות שימוש במילה energy במסגרת סימן המסחר שלה, הכולל את המילים  Havoline Energy. שני הסימנים של הצדדים כללו הודעת הסתלקות, לפיה רישום הסימן לא ייתן זכות לשימוש ייחודי במילים הנ"ל אלא בהרכב הסימן. אף-על-פי-כן, המערערת, שרשמה את סימן המסחר שלה קודם, הגישה לרשם סימני המסחר בקשה למחיקת המילה Energy מסימן המשיבה, בטענה כי מדובר בהפרת סימן מסחר והטעיה. הבקשה נדחתה ע"י הרשם.
 
בית המשפט העליון דחה את הערעור. לפי קביעת בית המשפט, בדיקת טענה בדבר הפרת סימן מסחר מכוונת לקיומו של דמיון מטעה בין הסימנים עצמם ע"פ המבחן המשולש: מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות, ומבחן יתר נסיבות העניין. לצורך העניין, נקבע כי מבחן הצליל בוחן האם שני הסימנים, כפי שיהגו אותם, קרובים זה לזה באופן בו הם נשמעים ("דמיון אקוסטי"). ביחס למוצר מסוג זה נפסק כי הצורך לבטא את סימן המסחר בע"פ מגביר את המשקל שיש ליתן לדמיון בצליל, וכי בנסיבות מסוימות מדובר אף במבחן העיקרי, אם כי לא הבלעדי. המערערת הסתמכה על מבחן הצליל כאשר טענה כי הסימן NRG נרשם במכוון כדי לתת את הצליל "אנרג'י".
 
מבחן הצליל בוחן את הדמיון הצלילי בין הסימנים בשלמותם. קרי, יש להשוות את סימן המערערת לסימן המשיבה על כל חלקיו, תוך מתן משקל לרושם הראשוני הנוצר בעת השוואה זו. הגיית הסימנים בשלמותם מפחיתה את החשש להטעיה במבחן הצליל, שכן סימן המשיבה כולל שתי מילים: הראשונהHavoline  והשניה Energy, ואילו סימן המערערת כולל רק את צירוף האותיות NRG. אם נאמר כי הצרכן נסמך רק על הצליל של סימן המסחר של המערערת, פוחת החשש שמא יטעה וירכוש את מוצר המשיבה. המילה Havoline היא תוספת דומיננטית שיש בה כדי להחליש משמעותית את הדמיון הצלילי בין הסימנים.
 
יתרה מזו, להודעת הסתלקות יש משמעות בעת בחינת הדמיון בין הסימנים. המשמעות הישירה היא כי כל יצרן אחר רשאי לעשות שימוש באותיות NRG, ובלבד שלא יעצב אותן ב"הרכב הסימן". יתירה מכך, הודעת ההסתלקות מעידה על כך כי המערערת הסתלקה גם מן המשמעויות העשויות להיגזר מן הסימן NRG.
 
לא זו אף זו, המילה Energy נועדה לתאר תכונה או רכיב של המוצר. הלכה היא כי מונח מילוני-תיאורי צריך להישאר חופשי לשימוש הציבור. הלכה זו חלה גם לגבי שם המוצר בשפה האנגלית. כשהמדובר בשמות תיאוריים - פוחת החשש להטעיית הציבור.
 
המערערת לא הוכיחה כי המילה התיאורית Energy, לגביה היא טוענת לזכות לשימוש ייחודי, רכשה במהלך השימוש בה על גבי מוצר המערערת "משמעות שנייה" באופן היוצר זיקה בלעדית בין המילה לבין המערערת או מוצרה העולה כדי "אופי מבחין" כהגדרתו בפסיקה.
 
לאור כל האמור לעיל, בית המשפט העליון קבע, כי אין חשש להטעיה בין שני הסימנים, ויש לדחות את טענת המערערת כי המשיבה הפרה את סימן המסחר שלה.
 
אם כן, שוב הודגם האופי המוגבל של זכויות קניין רוחני, ובפרט זכויות סימני מסחר
 
 
צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.