זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

זכויות יוצרים ודיני אינטרנט: זכויות יוצרים בשאלות

זכויות יוצרים בשאלות
מאת: עו"ד טוני גרינמן

בפסק דין של השופט חגי ברנר מבית משפט השלום בתל-אביב – יפו נקבע כי לשכת רואי החשבון בישראל הפרה את זכויות היוצרים של חברת דטהפקס בשאלות שחיברה בנושא דיני עבודה.

התובעת היא חברה שמנהלת אתר אינטרנט בשם דטהפקס, המספק מידע, בין היתר, בשיטת שאלות ותשובות בתחום של יחסי עבודה, שכר וחישובים. מידע זה נכתב על ידי עובדי התובעת וזכות היוצרים בתכנים נתונה לתובעת. בין יתר התכנים, מתפרסם באתר שבועון המכונה אף הוא בשם "דטהפקס", המציג שאלות ותשובות בתחום דיני העבודה. הנתבעת, לשכת רואי החשבון בישראל החלה להסמיך חשבי שכר בכירים באמצעות בחינת הסמכה שערכה. לשם כך, היא התקשרה עם יועץ חיצוני, שקיבל על עצמו לפקח על הכנת מאגר השאלות לבחינות. אותו יועץ  פנה ליועץ מס על מנת שזה יחבר עבורו את השאלות. בבחינה שערכה הנתבעת נכללו עשר שאלות שפורסמו בשבועון של התובעת.

התובעת, שיוצגה על-ידי משרד עורכי הדין של טוני גרינמן טענה כי השאלות הועתקו מהשבועון שלה תוך הפרת זכויות היוצרים שלה ופגיעה בזכות המוסרית שלה.

בית המשפט קיבל את התביעה וקבע כי השאלות מוגנות כיצירות ספרותיות, הגם שהן מבוססות על הדין ועל מקרים שהתרחשו בפועל. המקוריות והיצירתיות הנדרשות בדיני זכויות יוצרים קיימות בשאלות ונעוצות בבחירת המילים המסוימות בהן נעשה שימוש בניסוח השאלות, כאשר כל שאלה יכולה הייתה להיות מנוסחת בדרך אחרת, תוך בחירה במילים נרדפות. בית המשפט המשיך וקבע כי הנתבעת העתיקה את השאלות, באמצעות הקבלן החיצוני שהועסק על-ידי היועץ.
בית המשפט דחה את טענת ההגנה של הנתבעת לפי מדובר בשימוש הוגן למטרות הוראה ובחינה. זאת, משום שהלשכה איננה מוסד חינוך ומשום שהשימוש בשאלות נשא אופי מסחרי, הואיל ונעשה במסגרת מיזם מסחרי לכל דבר ועניין, שנועד להשיא רווחים ללשכה שמלמדת תלמידים תמורת תשלום והעתיקה את בחינותיה משאלות שחיברת גוף מסחרי אחר. בית המשפט המשיך וקבע כי השימוש בשאלות נגד את תנאי השימוש של אתר האינטרנט של התובעת. אלה מעניקים למשתמש זכות לשימוש אישי הוגן ולא לשימוש מסחרי. בית המשפט גם דחה את טענת הנתבעת שהתובעת עושה שימוש לרעה בזכות היוצרים שלה, וקבע כי התובעת לא ניכסה לעצמה מונופול על כלל השאלות בדיני עבודה. זכות היוצרים של התובעת מתייחסת לרשימה סגורה ומצומצמת של שאלות. בית המשפט גם דחה את טענת הנתבעת ל"הפרה תמימה". הגם שזו לא ידעה כי יועץ המס הפר את זכויות היוצרים של התובעת היא ידעה כי השאלות מוגנות בזכות יוצרים ואף ציינה על במבחנים כי אלה מוגנות (כאשר ניכסה לעצמה את הזכות הזו). סימון זה אף יצר מניעות כנגד טענת הנתבעת כי השאלות אינן מוגנות.

למרות שהועתקו עשר שאלות כאמור, בית המשפט ראה במעשי הנתבעת משום הפרה אחת בלבד, לצורך פסיקת פיצוי ללא הוכחת נזק. לפיכך, ציווה על הנתבעת לשלם לתובעת סך של 40,000 ¤ פיצוי על הפרת זכות היוצרים ופגיעה בזכות המוסרית של התובעת, בשל כך שהתובעת לא העניקה לה קרדיט. כמו כן, ציווה בית המשפט על הנתבעת לשלם לתובעת את הוצאותיה ושכ"ט עו"ד.
 
ת"א 21685/07 דטהפקס בע"מ נ' לשכת רואי החשבון בישראל

 

צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.