זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

מאמרים

החוק למניעת דואר זבל

ב- 27.5.08, לאחר חבלי לידה ארוכים שכללו דיונים ונוסחים רבים, התקבל בכנסת התיקון לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982, הידוע בכינויו "החוק למניעת דואר הזבל", אשר ייכנס לתוקפו ב- 1.12.08. תיקון זה, מסדיר לראשונה בישראל, באופן מפורש וספציפי, את האסור והמותר בכל הנוגע לשליחת דואר אלקטרוני פרסומי ומשנה את המצב המשפטי בין שולחי דואר הזבל הפרסומי לבין הנמענים, לעומת המצב על פי הדין הקיים.

למאמר במלואו >

מה חדש בחוק זכות יוצרים החדש?

ב- 19 בנובמבר 2007, נתקבל בכנסת חוק זכות יוצרים, תשס"ח – 2007. חוק זה ייכנס לתוקפו ב- 25 במאי 2008, בתום ששה חודשים ממועד פרסומו ברשומות, ויחליף ממועד זה ואילך את חוק זכות יוצרים, 1911 ופקודת זכות יוצרים, אשר על-פיהם הוסדרו דיני זכויות יוצרים בישראל מאז קום המדינה. להלן אנו מביאים סקירה קצרה וראשונית של המגמות והחידושים העיקריים שבחוק החדש, תוך התייחסות לסעיפים הבולטים שבו.*

למאמר במלואו >

להציל את הפיצוי ללא הוכחת נזק

על-פי סעיף 3א לפקודת זכות יוצרים, בעל זכות יוצרים שזכותו הופרה בידי אחר זכאי לפיצוי ללא הוכחת נזק בגין כל מעשי הפרה בסכום שלא יפחת מ- 10,000 ש"ח ושלא יעלה על 20,000 ש"ח.  סעיף 58 להצעת חוק זכות יוצרים תשס"ו – 2005 משמר את מוסד הפיצוי ללא הוכחת נזק, אם כי הוא מבטל את רף התחתון ומגדיל את הרף העליון עד לסך 100,000 ש"ח.

למאמר במלואו >

עוד על הסדרת זכויות יוצרים ביצירות קולנועיות במסגרת הצעת חוק זכות יוצרים

מבט נוסף על הסדרת זכויות יוצרים ביצירות קולנועיות במסגרת הצעת חוק זכות יוצרים בדיון בסוגיית זכויות היוצרים ביצירות קולנועיות (ובמונח זה כלולות כלל היצירות האורקוליות) משתתפים שלושה גורמים: א. יוצרי היצירה הקולנועית, ובראשם הבמאים והתסריטאים; ב. מפיקי היצירות; ג.  גופי השידור, שהינם לעתים מפיקי היצירה, ופעמים אחרות הגורם שהזמין את הפקתו ממפיק עצמאי. בדיון זה מתעוררות שתי שאלות מרכזיות ונפרדות, שכל אחת מהן נוגעת למפגש שונה בין שתי צלעות של המשולש יוצר-מפיק-גוף שידור.

למאמר במלואו >

אקורדים צורמים במוזיקה טלויזיונית

נושא הזכויות במוסיקה הינו אחד הנושאים המורכבים בדיני זכויות יוצרים. עד לא מכבר, היו מפיקי ויוצרי תוכניות טלוויזיה פטורים לרוב מהתמודדות בסוגיה סבוכה זו, הואיל והפקותיהם חסו תחת מטריית הזכויות שנוצרה מכוח רשיונות השמיכה שקיימים בין גופי השידור לבין הארגונים הקולקטיביים המנהלים את זכויות הביצוע הפומבי במרבית היצירות המוסיקליות. מכוח רישיונות אלה, יכלו המפיקים והיוצרים לכלול בתוכניותיהם יצירות והקלטות מוסיקליות קיימות שנלקחו מן המדף. כל עוד התוכנית שודרה בטלוויזיה בישראל בלבד, לא נדרשו המפיקים להסדרת רישיון לשימוש בהקלטה ובמוסיקה הכלולה בה, או לתשלום תמלוגים לבעלי הזכויות. הרישיון כבר ניתן לגוף השידור אשר גם שילם את התמלוגים.

למאמר במלואו >

הצעה להסדר חקיקתי בנושא זכויות יוצרים ביצירות קולנועיות

הצעה ליצירת הסדר וולונטרי בנושא זכויות יוצרים ביצירות קולנועית במסגרת הצעת חוק זכות יוצרים, תשס"ה - 2005. חומר למחשבה - מוצע ע"י עו"ד טוני גרינמן זה זמן מה תעשיות הטלוויזיה והקולנוע שרויות במאבק על השליטה בזכויות יוצרים ביצירות קולנועיות. מאבק זה מתנהל בין במאי הקולנוע והטלוויזיה והתסריטאים מצד אחד לבין גופי השידור מצד השני, והמפיקים בתווך. המאבק נסב סביב דרישת הבמאים והתסריטאים לקבלת תמלוגים ישירות מהמשתמשים בגין השימושים השונים הנעשים ביצירתם.

למאמר במלואו >

דפים: 1 2 3 [4] 5 6 (סה"כ: 31)
צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.