זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

טבלת זכויות

מהי ההגנה המתאימה?

להלן טבלה בעריכת עו"ד טוני גרינמן, שמפרטת את סוגי ההגנה על הקניין הרוחני, אורך והיקף ההגנה ודרישות הרישום (הערה, גם כאשר לא קיימת הגנת קניין רוחני "בדרך המלך", כגון ביחס לרעיונות, ייתכן הגנה מסוימת, בנסיבות מסוימות מכוח, כלים משפטיים אחרים)

 

סוג ההגנה

תקופת ההגנה

האם נדרש רישום

היקף טריטוריאלי

יצירות ספרותיות, אמנותיות, דרמטיות ומוסיקליות

זכויות יוצרים

כל חיי היוצר ועד לתום השנה ה- 70 לאחר מותו

*יצירות ישנות מסוימות מוגנות לפחות זמן

לא נדרש, אבל מומלץ לבצע הליך "שימור זכויות" בארץ, או רישום בלשכת זכויות היוצרים בארה"ב.

הזכות חלה כמעט בכל העולם (במדינות שחתומות על האמנות הבינלאומיות בעניין זכויות יוצרים שישראל צד להן)

הקלטות מוסיקליות ("תקליטים")

זכויות יוצרים

70 שנה מיצירת ההקלטה

*הקלטות ישנות מסוימות מוגנות לפחות זמן

ראו לעיל לגבי זכויות יוצרים

הזכות חלה באופן חלקי במדינות החתומות על האמנות הנוגעות לעניין שישראל צד להן

ביצועים ספרותיים, אמנותיים, דרמטיים ומוסיקליים

זכויות מבצעים

70 שנה מאת הביצוע (אך לא על ביצועים מלפני 1984)

*ביצועים ישנים מסוימים מוגנים לפחות זמן

לא

הזכות חלה באופן חלקי במדינות החתומות על האמנות שנוגעות לעניין שישראל צד להן

המצאות בתחום הטכנולוגי

פטנטים

20 שנה ממועד הגשת הבקשה לרישום פטנט

כן

יש צורך ברישום נפרד בכל מדינה שבה מבוקשת הגנה. ניתן להיעזר באמנות בינלאומיות לצורך "עמדת בכורה"

עיצובים תעשייתיים

עיצובים

עיצוב רשום: 25 שנה לכל היותר (תקופה ראשונה של 5 שנים ממועד הגשת בקשת הרישום, עם אפשרות חידוש לארבע תקופות נוספות של  5 שנים כ"א)

עיצוב לא רשום: הגנה מסוימת למשך 3 שנים.

כן

אולם קיימת הגנה מסוימת ללא רשום במשך 3 שנים.

יש צורך ברישום נפרד בכל מדינה שבה מבוקשת הגנה. אך ניתן להגיש בקשה מרוכזת באמצעות אמנת האג.

ניתן להיעזר באמנות בינלאומיות לצורך "עמדת בכורה". בחלק מהמדינות קיימת הגנת זכות יוצרים.

שמות מסחריים ולוגוים

סימני מסחר

10 שנים מיום הגשת בקשת הרישום, עם אפשרות חידוש לתקופות נוספות של 10 שנים כ"א ללא הגבלה, כל עוד הסימן בשימוש

כן

יש צורך ברישום נפרד בכל מדינה (או טריטוריה, כגון האיחוד האירופי) שבה מבוקשת הגנה. אולם, ניתן להגיש את הבקשות לרישום במדינות שונות במרוכז מישראל באמצעות "בקשה בינלאומית"

שמות ודמויות אמיתיים

הזכות לפרסום

טרם הובהר מה תקופת ההגנה. לבטח חלה לכל חיי הדמות, אך לא ברור אם ועד כמה הזכות עוברת בירושה.

לא

ככל הנראה הזכות חלה בכל מדינה בהתאם למקום מושבו של הדמות לפי כללי הדין הבינלאומי הפרטי

רעיונות כלליים

אין הגנה פורמלית, אך ייתכן הגנה בין צדדים קרובים מכוח דינים אחרים

אין הגנה פורמלית

לא

 

 

© טוני גרינמן, עו"ד, 2010, כל הזכויות שמורות                                                         

צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.