זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

סימני מסחר: הגנה מועטה למילים גנריות

סימני מסחר: הגנה מועטה למילים גנריות
יולי, 2006

בית המשפט העליון אישר החלטה של רשם סימני המסחר לאפשר את רישומו של סימן המסחר E! ONLINE, על אף טענה כי הסימן המאוחר דומה דמיון מטעה לסימן המסחר הרשום T-ONLINE.  פסיקה זו מדגימה את ההגנה המועטה הנתונה למונחים גנריים, אף כאשר הם כלולים בסימן מסחר רשום.
 
ערוץ E! הוא ערוץ טלוויזיה בינלאומי המשדר חדשות ורכילות המתייחסת לידוענים בתחומי הבידור, המוזיקה, הקולנוע והטלוויזיה. המשיבה היא חברה העוסקת בתחום התקשורת והמפעילה של ערוץ E! ושל אתר האינטרנט בעל תכנים דומים – E! ONLINE.

המערערת, חברה גרמנית, העוסקת אף היא בתחום התקשורת, נותנת חלק משרותיה באמצעות אתר אינטרנט ששמו T-ONLINE. בבעלותה גם סימני מסחר רשומים בשם זה בישראל ובעולם. המערערת התנגדה לבקשת רישום סימן המסחר E! ONLINE ע"י המשיבה מטעמים של דמיון שיש בו כדי להטעות בין שני הסימנים. המערערת עוד טענה, כי השירותים הניתנים ע"י שתי החברות הנמצאים באותו הגדר, דהיינו הינם שירותים מאותו סוג. התנגדותה נדחתה ע"י רשם סימני המסחר ומכאן הערעור.

בית המשפט העליון מפי השופטת ברלינר הסכים עם החלטתו של רשם סימני המסחר. לפי השופטת, מקור ההתנגדות הוא בפוטנציאל ההטעיה, שמקורה בדמיון בין הסימן לבקשה – שמא יסבור מי מן הצרכנים כי שרות מסוים שניתן לו בפועל, על ידי T-ONLINE ניתן לו על-ידי E! ONLINE.

השופטת ציינה כי אין דמיון מיוחד בין E! ל-T, ומכל מקום, אות, בפני עצמה – אינה נושא להגנה. אין מחלוקת כי את הסימן יש לבחון כמכלול. ואולם, הטרמינולגיה המקובלת בתחום סימני המסחר מבחינה בין סימנים בין היתר, על-פי חוזקם או חולשתם. סימן הוא חלש כאשר הוא עושה שימוש במילה מתארת, נפוצה ומקובלת לענין שירותים דומים, או זהים. סימן חלש יזכה להגנה מצומצמת בהיקפה. ואכן, המילה ONLINE היא בעלת אופי מתאר מובהק ומשמשת כשם גנרי המוכר בתחום האינטרנט שהמערערת לא יכולה לזכות בשימוש ייחודי לגביו – על כן, ניתן להתייחס למילה ONLINE כרכיב "שקוף" לצורך בחינת הסימנים והשוואתם. היות המילה ONLINE שקופה, לא מאפשר כל פתח לחשש להטעיה לגביה, כיוון שתשומת ליבו של הצרכן הממוצע – בעל הזיכרון הבלתי מושלם – תתמקד מטבע הדברים ביתר חלקי הסימן, בחלק ה"נראה לעין", המובחן ולא בחלק השקוף – לענייננו, האות המקדימה ובאילו, בפני עצמן, אין דמיון מטעה. מסקנה זו מתבקשת גם ממבחן "השכל הישר".

כמו כן, הוסיפה השופטת לעניין הדמיון המטעה, אם קיים, כי כאשר מדובר בשירותי אינטרנט בעיקר, יש עדיפות למבחן המראה, על מבחן הצליל שהרי הקשר בין הצרכן לספק השירות, הוא בעיקרו ויזואלי.

השופטת מחזקת את מסקנת הרשם, כי פוטנציאל ההטעיה מתייתר, אם המוטעה, הלוא הוא הצרכן הישראלי, אינו מכיר כלל את השירות שעלולים להטעות לגביו, הלוא הם שירותיה ומוצריה של המערערת-המתנגדת וסימנה, המייצג את אתר האינטרנט T-ONLINE – אתר המתנהל בגרמנית, שאינה שפה נפוצה בישראל. המוניטין שרכשה המערערת ברחבי העולם ושניסתה להיתלות עליו בערעור, אין בו כדי להצביע על מוניטין כאלה בישראל.

כן, מתייחסת השופטת להודעת ההסתלקות שניתנה ע"י המערערת בעת הגשת הבקשה לרישום סימן המסחר מהמילה ONLINE, שמשמעה, כי המערערת אינה טוענת לזכות שימוש ייחודית במילה זו. הסתלקות זו, מהווה הכרה בכך שהמילה ONLINE, אכן "שקופה" בהיותה שם גנרי. הקביעה כי קיים דמיון מטעה בין הסימן לסימן המערערת, תקנה "דה פקטו" למערערת את השימוש הייחודי במילהONLINE שעליה ויתרה, ולתוצאה כזו אין מקום.

מהנימוקים לעיל, נדחה הערעור פה אחד.

(ע"א 1677/05 Deutsche telekom AG נ' E!  Entertainment Television Inc)
צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.