זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

סימני מסחר: על טקסטים גנריים

נובמבר 2006
 
כלל  בדיני סימני מסחר קובע, כי לא ניתן לרשום סימן שהוא שם המשמש במסחר לציונם  או לתיאורם של מוצרים או שירותים, או שנוגע במישרין למהותם  או לאיכותם. מדובר בסימנים גנריים שמציינים למעשה את סוג המוצר או השירות, וסימנים תאוריים המתארים את המוצר או שירות, או תכונותיו. כחריג לכלל, ניתן לרשום סימן כזה אם הוא רכש "אופי מבחין", דהיינו אם הוא זכה להכרה בקרב הציבור, באופן שהוא מזוהה  עם המוצרים או השירותים של מבקש הרישום. עם זאת, מילה גנרית יכול לשמש כחלק מסימן מסחר שכולל רכיבים אחרים. במקרים הללו נדרש מבקש הרישום לוותר על בלעדיות בקשר לרכיב הגנרי או התיאורי כשהוא עומד לבדו. זכויותיו של בעל סימן כזה חלות לגבי הרכיב הגנרי או התיאורי רק בהרכב הסימן.
 
לאור העקרון לעיל אישר בית המשפט העליון  את החלטת רשם סימני המסחר לדחות את התנגדותה של חברת Deutche Telecom לבקשתה של חברת E! Entertainment לרשום את סימן המסחר E-online.  המתנגדת, בעלת הסימן הרשום T-online, טענה כי הסימן המבוקש דומה לסימנה דמיון מטעה. 
 
בית המשפט קבע, שהמילה online בעלת אופי מתאר מובהק. בנוסף לכך, שהחברה הגרמנית ויתרה בעת רישום הסימון שלה על כל טענה לבלעדיות על מילה זו. לאור זאת, בעת עריכת השוואה בין הסימנים הופכת מילה זו ל"שקופה". מכאן שנותר להשוות רק את הרכיבים T ו-E .הואיל ואין דמיון מיוחד בין האותיות הללו, לא מתקיים כל דמיון מטעה בין הסימנים ולכן אין מניעה לרישום הסימן E-online.
 
במקרה נוסף, שנדון בבית משפט השלום בתל אביב בפני כב' השופטת ד' מארק הורנצ'יק, נדונה תביעה של חברה בשם "טקסט-טים בע"מ נגד מלי ושלמה אברמוביץ. התובעת בעלת סימן מסחר רשום  "text-team" ובעברית "טקסט-טים", המשמש לה בין היתר לכתיבה טכנית ובעלת אתר אינטרנט הפועל בכתובת www.text-team.com. הנתבעים מפעילים עסק לעריכה לשונית והוצאה לאור תחת השם "טקסטים" ורשמו אתר אינטרנט בכתובת www.textim.co.il. התובעת טענה, שהנתבעים מפרים בכך את סימן המסחר שלה ומבצעים כלפיה עוולות שונות, לרבות עוולת "התערבות בלתי הוגנת".
 
התביעה נדחתה. זאת, בעיקר לאור קביעת בית המשפט כי המילה "טקסטים" הינה מילה גנרית, הפתוחה לשימוש לכל העוסקים בתחום הכתיבה. הנתבעים הראו כי מילה זו משמשת בפסקי דין של בתי משפט, במסמכים שמופיעים באתר הכנסת ושחיפוש ב"גוגל" מעלה רבע מליון הופעות של מילה זו ברשת האינטרנט!
 
יתרה מזו , בעת רישום סימנה, ויתרה התובעת על זכות בלעדית לשימוש במילה "טקסט".  בית המשפט קיבל את טענת הנתבעים כי מכוח חוק הפרשנות ולאור תכלית החוק ויתור זה על המילה ביחיד חל גם על צורת הרבים שלה – טקסטים. מכאן שסימנה של התובעת מוגבל  לצירוף המיוחד "טקסט-טים" ואינו חל על המילה "טקסטים". בית המשפט גם קיבל את טענת הנתבעים שאין לאפשר מניפולציה של החוק באופן שבעל עסק ירכוש בלעדיות על מילה גנרית ע"י  רישומה  בכתיב משובש.  בית המשפט הסתמך לעניין זה על פסיקה אנגלית ואמריקאית שבה  נדחו נסיונות דומים של בעלי עסקים לרכוש בלעדיות על מילים גנריות ותיאוריות באמצעות רישום "תחליפים פונטיים". כך, למשל, קבע בית הלורדים באנגליה כי אין לרשום את סימן המסחר electrix בהיותו תחליף פונטי למילה הגנרית electrics. בארה"ב נדחתה בקשה לרישום המילה "lite" בקשר לבירה בהיותה תחליף פוטני למילה הגנרית light.
 
אנו מתכבדים לציין כי משרדינו ייצג בהצלחה את הנתבעים בהליך זה. 
 
ת.א (שלום ת"א) 49953/04 טקסט-טים בע"מ נ' אברמוביץ' מלי (טרם פורסם, 24/10/2006)
צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.