זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

זכויות יוצרים: בג"ץ פרסם נימוקיו להוראתו לאפשר שידור תשדיר הנוגע ל"הסכם ג'נבה"

נובמבר, 2004
 
בג"ץ פרסם את נימוקיו לקבלת העתירה המתירה את שידורו של תשדיר רדיו בנושא "הסכם ג'נבה" לפני כשנה.
 
ח.ל. חינוך לשלום, חברה הפועלת לקידום יוזמה לפיתרון הסכסוך הישראלי-פלשתיני, גיבשה מסמך עמדות המוכר כ"הסכם ג'נבה", וביקשה לחשוף את הציבור הישראלי לתוכן המסמך באמצעות הפצת ההסכם בדיוור ישיר הנתמך במודעות בטלוויזיה וברדיו. בעקבות מחאת מאזינים, הפסיקה רשות השידור את שידור התשדיר ברדיו, בהסתמך על כללי רשות השידור, לפיהם אין לשדר פרסומת הכוללת תעמולה מפלגתית או מסרים בנושאים פוליטיים וחברתיים השנויים במחלוקת בציבור.
 
בג"ץ הורה לרשות השידור להחזיר את התשדיר לשידור בנוסח שונה. החלטתו של בית המשפט נשענת על עיקרון חופש הביטוי כעיקרון יסוד בחברה דמוקרטית: לדברי השופטת חיות, הבטחת הגישה לאמצעי התקשורת האלקט רוני ת והכתובה הכרחית לצורך הגשמת עיקרון זה הלכה למעשה. השופטת מציינת כי מתעורר קושי רב מקום שבו נעשה שימוש בתשדירי פרסומת לצרכים שאינם מסחריים, שכן במקרים כאלה מתעורר החשש כי גופים בעלי ממון יוכלו לשווק באופן טוב יותר את עמדותיהם ובכך לקנות לעצמם עדיפות, על פני מתחרים פוליטיים בעלי יכולת מימון פחותה. מאידך, קובעת השופטת כי עקב מעמדו הרם של עקרון חופש הביטוי במשפטנו, יש לפרש בצמצום כל הוראה סטטוטורית הפוגעת בעקרון זה.
 
לפיכך, אף שהסכם ג'נבה עוסק בנושא השנוי במחלוקת בציבור – הסכסוך הישראלי-פלשתיני, אושרה כאמור העלאתו מחדש של תשדיר הרדיו לשידור, לאחר שנוסחו שונה והפך לאינפורמטיבי בלבד - ללא התייחסות גופו של העניין שבו עוסק ההסכם.
 
בג"ץ 10182/03 ח.ל. חינוך לשלום נגד רשות השידור
צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.