זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

זכויות יוצרים: מלחמות ה- DVD: שני בתי משפט אמריקאיים אסרו על הפצת תוכנות שמפצחות את ההגנה על תקליטורי DVD.

פברואר/מרץ 2004
 
בשתי החלטות שונות, קבעו בתי משפט בניו יורק ובקליפורניה, כי חברת 321 Studios מפרה את חוקי זכויות היוצרים בארה"ב, בכך שהיא מפיצה תוכנות שמפצחות את תוכנת ה- CSS, שמגנה על תקליטורי DVD ומונעת גישה בלתי מורשית והעתקה של הסרטים המוטבעים עליהם. בתי המשפט קבעו, כי התוכנות - DeCSS, DVD Copy Plus ו- DVD-X COPY, יוצרו והופצו במטרה עיקרית כדי לאפשר עקיפת התוכנה שמגנה על התקליטורים, בניגוד להוראות ה-  DMCA, (תיקון חלוק זכות יוצרים האמריקאי שכונה בשם - (Digital Millenium Copyright Act. חקיקה שנויה במחלוקת זו, אוסרת הפצה (trafficking) של אמצעים שתכליתם העיקרית היא לעקוף אמצעי טכנולוגי שמגביל את הגישה ליצירה, או אמצעי טכנולוגי שמגנה על זכויות בעלי זכויות יוצרים (הכוונה בעיקר לאמצעים שמונעות העתקה של יצירות). החקיקה, המיישמת הוראות אמנת WIPO מ- 1996 נועדו ליתן מענה לבעיות הפירטיות, שבהן מתמודדים בעלי זכויות יוצרים בעידן הדיגיטלי.
 
בקביעה שמדגישה את התחולה הרחבה של ההגנה החוקית על האמצעים טכנולוגיים ,בית המשפט בניו יורק צייו, כי אין צורך לבחון אם השימוש הסופי בסרטים, שעושים המשתמשים בתוכנות של הנתבעת חוקי, אם לאו, שכן הוראות ה- DMCA שנידונו בפניו אוסרות את עצם הפצת תוכנות הפיצוח (ולאו דווקא השימוש בהן בידי המשתמשים).
 
כמו במקרים קודמים, שבהם הופצו תוכנות פיצוח דרך האינטרנט, גם במקרים הנוכחיים, בהם התוכנות הופצו באמצעיים מסורתיים, דחה בית המשפט את הטענה, כי הוראות ה- DMCA מנוגדות לחוקה, בהיותם מגבילות, כביכול, את חופש הביטוי של מפתחיהן ומפיציהם.  בית המשפט גם ציין, כי חקיקה זו אינה פוגעת בזכותם של משתמשי יצירות לעשות שימוש הוגן ביצירות.
 
ההגנה על אמצעיים טכנולוגיות, הנהוגה לא רק בארה"ב, אלא גם באיחוד האירופי, מסתמנת כרכיב חיוני בארסנל של בעלי זכויות היוצרים שמתמודדות (בהצלחה מוגבלת למדי) בהפצה הבלתי מורשית רחבת ההיקף של יצירות באמצעיים דיגיטליים. מצער, אם כן, העובדה, כי משרד המשפטים לא ראה לנכון לכלול הוראות בנושא זה בתזכיר חוק זכות יוצרים, שהופץ באחרונה.
 
321 Studios v. Metro Goldwyn Mayer Studios, Inc. 2004 Dist LEXIS 2771 (N.D.Cal)
Paramount Pictures Corp. v. 321 Studios 2004 Dist Lexis 3306 (S.D.N.Y.)
צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.