זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

תקשורת ומדיה: מיליון שקל פיצויים בגין הפרת הסכם הוצאה לאור

יולי, 2003
 
התובעת, חני זיו, כתבה ספר בשם "בני קשת", המתאר מאה שנות מאבק ישראלי-ערבי וחמישים שנות מדינה. הספר היה מיזם משותף של התובעת ושל ההוצאה לאור של משרד הביטחון. בין הצדדים נחתם הסכם להפצת המהדורה האזרחית של הספר. בנוסף, לקראת שנת היובל של מדינת ישראל הוחלט כי הספר ישמש כשי רמטכ"ל לקראת יום העצמאות ה-50 למדינה, ונקבע כי הספר לא יצא לשוק לפני חלוקתו בצה"ל, כך שלחיילי צה"ל תינתן הבכורה. לעניין זה, נחתם בין הצדדים הסכם נוסף הקובע שעור תמלוגים לסופרת למהדורה הצבאית, שהיה נמוך מהתמלוגים בגין המהדורה האזרחית. לזיו שולמה מקדמה בסך 300,000 ¤ ע"ח התמלוגים. טענות שונות שהעלתה זיו כנגד תקפות ההסכם השני נדחו.
 
מסיבות שונות, הספר לא ראה אור במועד, וכתוצאה מכך, טוענים כל אחד מן הצדדים לנזקים, כאשר, כמובן, כל צד מטיל את האשם על זולתו.
 
כב' השופטת ד"ר דרורה פלפל קבעה, כי על אף העובדה שהצדדים לא ציינו בהסכם האזרחי שביניהם תאריך ספציפי להוצאתו לאור של הספר, ניתן להסיק מנסיבות העניין ולאור סעיף 25(א) לחוק החוזים (חלק כללי) כי הוצאת הספר עד ליום העצמאות היוותה התחייבות חוזית מחייבת בין הצדדים. מאחר והתחייבות זו לא קוימה, הפרו הנתבעים את ההסכם.  
 
לעניין הפיצויים, טענה התובעת שהעובדה שמכירת הספר בפועל החלה בראש השנה, ולא ביום העצמאות כמתוכנן, כמוה כ"מכירה של מטריות אחר הגשם". התובעת תבעה את הפסד הרווחים שנגרם לה. נזק מסוג זה יקבע על-פי הערכת הרווח הצפוי, כאשר נטל ההוכחה הוא על הנפגע אשר יוצא ידי חובתו על-ידי המצאת נתונים אשר יאפשרו לביהמ"ש לאמוד את שיעור הנזק.
 
במקרה דנן, התבססה השופטת על נתוני מכירות של ספרים דומים בשוק. בנוסף, נלקחה בחשבון העובדה כי המדובר בספר שחולק כשי לרמטכ"ל, עובדה, שיש בה כדי להקנות יתרון לספר בתחום הביטחון, הן בשיווק והן במכירות. פרמטר נוסף אליו התייחס ביהמ"ש, הוא גופי ההוצאה לאור – ספרה של התובעת התמודד מול ההוצאות לאור של "מעריב" ו"ידיעות אחרונות", שהינן גופים גדולים בהרבה מההוצאה לאור של משרד הביטחון ובשל כך בעלות מערכי שיווק מנוסים וגדולים, דבר אשר תורם להגדלת המכירות של הספרים בהוצאתן. מתוך כל האמור לעיל, קבע ביהמ"ש כי הכמות הסבירה לצורך חישוב שיעור הפיצויים של התובעת יתבסס על צפי מכירה של 100,000 עותקים, כאשר לצורך חישוב שיעור התמלוגים המגיע לתובעת, נקבע שווי הספר על 47.20 ¤, שהוא 40% ממחיר המחירון של הספר ללא מע"מ. נוסחה זו, קבעה השופטת, הינה לפי הערך המקובל של מכירה בשוק החופשי ובהתאם לנוהג הקיים. בהסתמך על הנתונים הנ"ל פסקה השופטת  לתובעת פיצויים בגין אובדן רווחיה בסך של 710,832 ¤ כאשר חישוב סכום התמלוגים לספר נקבע על בסיס ההסכם האזרחי.
 
טענתה של התובעת בדבר הפרה יסודית של ההסכם לגבי המהדורה הצבאית נדחתה על-ידי השופטת, מאחר ולא סוכם מראש שהתנאי בדבר מועד ההוצאה לאור ייחשב להפרה יסודית, ומעובדות המקרה ניתן לראות כי התובעת המשיכה בהתקשרות גם לאחר שהתאריך המחייב בחוזה חלף לו. בנוסף, התובעת קיבלה תמלוגים גלובליים ועל-כן לא נגרם לה כל נזק כלכלי בשל העובדה שהספר לא יצא במועדו. יחד עם זאת, קבעה השופטת, כן הייתה הפרה מצד הנתבעים אשר גרמה עוגמת נפש לתובעת.
 
רצונה העז של התובעת שהספר יחולק ביום העצמאות לא נבע מאסטרטגיה שיווקית בלבד. למעשה, הייתה משמעות סמלית עבור התובעת בהוצאת הספר ביום העצמאות, וזאת לאור הרקע האישי שלה כאלמנת צה"ל ובת למשפחה שכולה. מאחר והנתבעים ידעו על הרקע האישי שלה ו"לא גילו רגישות ראויה כלפי התובעת...", כדברי השופטת, היה עליהם לצפות שדחית הספר באשמתם תגרום לה עוגמת נפש, ועל כך, החליטה השופטת, יש לפצות את התובעת ב"היקף המשקף את מורת הרוח מהתנהגות הנתבעים" בסך 200,000 ¤.
 
מעבר לכך, טענה התובעת כי היא לא קיבלה את הקרדיט המגיע לה במהדורה הצה"לית, מאחר ולא הופיעו במהדורה תמונתה ורקע אישי אודותיה כפי שהופיע במהדורה האזרחית. מעבר לעובדה שמדובר בטענה חדשה ולכן דינה להידחות, ציינה השופטת כי פרסום תמונה ותולדות חיים אינו מהווה חלק מהקרדיט המקובל, מה גם שבספר אחר מפרי עטה של התובעת גם לא הופיע קרדיט מסוג זה.
 
ת.
א. 1556/99 חני זיו נ' משרד הביטחון ואח'  ובעניין מדינת ישראל-משרד הביטחון-ההוצאה לאור נ' חני זיו
צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.