זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

זכויות יוצרים: פורסם תזכיר חוק זכות יוצרים חדש

דצמבר, 2003
 
באחרונה, הפיץ משרד המשפטים תזכיר חוק זכות יוצרים חדש, הוא תזכיר חוק זכות יוצרים, התשס"ד-2003. תזכיר זה בא במקום התזכיר הקודם, שהופץ ב- 1999.  על-פי האמור באתר האינטרנט של משרד המשפטים, התזכיר "שואף להגדיר בצורה מסודרת בחוק מודרני תחום מרכזי זה, תוך קביעת סוגי היצירות המוגנות, ואת הזכויות הכלכליות והמוסריות בהן." אכן, התזכיר מנוסח בצורה רהוטה והוא מעודכן ומודרני לעומת קודמו. במיוחד, יש בו התייחסות לעידן הדיגיטלי.
 
מנסחי התזכיר מוסיפים ומציינים, כי "הוראות החוק המוצעות מתבססות על החקיקה הקיימת בישראל, על  פסיקת בתי המשפט ועל האמנות הבינלאומית המחייבות את ישראל". כן מתבססות ההוראות המוצעות, לדברי המנסחים, "על ההתפתחויות שחלו במשך השנים בחקיקה במדינות אחרות." בחינת התזכיר מעלה, כי ההתבססות על המקורות הללו היא מאוד סלקטיבית. התזכיר  מתעלם מהתפתחויות חשובות ביותר שחלו בחקיקת האיחוד האירופי. הוא משקף השקפת עולם מוגדרת, שמעדיפה במקרים רבים את האינטרסים של יזמי היצירות וממניהם על פני האינטרסים של יוצריהן, ואינטרסים של המשתמשים ביצירות על פני אלה של בעלי הזכויות. השקפת עולם זו אינה עולה בקנה אחד עם המטרה העיקרית של דיני זכויות יוצרים, שהיא מתן תמריץ ליוצר על מנת לעודד את היצירה, או עם ההכרה, כי זכות יוצרים היא זכות יסוד חוקתית. בכך, היא בולטת בניגודים שבינה לבין המגמות והשקפות העולם המוצאות ביטוי בחקיקת האיחוד האירופי, שמגינה ביתר שאת על היוצרים עצמם.
 
בשל השקפת העולם המוצאת ביטוי בתזכיר, הוא צפוי לעורר התנגדות עזה מצד בעלי זכויות יוצרים וארגוני יוצרים.
 
במדור זרקור, תוכלו למצוא סקירה של ההיבטים החדשים שבהוראות המוצעות.
צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.