זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

קניין רוחני ודיני אינטרנט: האם מותר למנוע העתקת מידע מאתר אינטרנט?

מרץ, 2010

האם מותר למנוע העתקת מידע מאתר אינטרנט?

מאת: עו"ד טוני גרינמן

בעניין ג'וב מאסטר נ' אול יו ניד, תבעה התובעת, מפעילת אתר המפרסם משרות עבודה, את הנתבעת, מפעילת האתר alljobs, אתר דומיננטי בתחום. זו האחרונה נוהגת להעתיק מידע אודות משרות המתפרסם בעיתונים ובאתרים אחרים ולפרסם אותו אצלה. כך, יצרה מאגר של משרות, אשר, לטענתה, כולל את כל המשרות בישראל. טענה זו אף היא הייתה נושא להתדיינות, אולם טענותיה של התובעת (ותובעת נוספת שמפעילה את האתר "דרושים") בעניין זה, שעסקו בהטעיית צרכנים, נדחו.

כאן נדון בהיבט אחר של פסק הדין שעסק בעצם ההעתקה. מיד יצוין, כי אין זו הפעם הראשונה שהנתבעת נתבעה בגין העתקה זו. תביעה אחת, של מעריב נדחתה על-ידי בית המשפט המחוזי, אשר קבעה כי ההעתקה מותרת, הואיל והמידע המועתק אינו מוגן בזכות יוצרים, ואילו הביטוי של המידע – נוסח המודעות – אינו מקורי, וממילא ככל שיש בו זכות יוצרים, הרי היא שייכת למפרסמים ולא לבעלת האתר. עוד נפסק בפרשת מעריב כי ההעתקה אף אינה מצמיחה עילה בגין עשיית עושר ולא במשפט, שכן אין להחיל עילה זו בתחום דיני זכויות היוצרים.

לאור הפסיקה לעיל, התביעה הנוכחית, אשר נדונה בפני השופט אברהם יעקב בבית המשפט המחוזי מרכז, התבססה על הטענה כי בהעתק המידע מאתר התובעת, הפרה הנתבעת את תנאי השימוש באתר. אלה קובעים, כי המידע המפורסם באתר הינו "רכושה הבלעדי של התובעת", ושהיא "בעלת מלוא זכויות הקניין בו". עוד נכתב בתנאים, כי אסור לעשות שימוש במידע האמור שאינו שימוש לצרכים אישיים של חיפוש עבודה. הכניסה לאתר מותנית באישור תנאים אלה. הנתבעת טענה כי אין תוקף לתנאים לעיל הואיל וזכויות יוצרים אינן מגנות על עובדות ונתונים וכי לא ניתן ליצור הגנה כזו יש מאין. עוד טענה הנתבעת כי התנאים הם בגדר תנאים מקפחים בחוזה אחיד. בית המשפט קיבל טענת הגנה זו וקבע, כי התנאי האוסר העתקת מידע אינו יכול לעמוד. בית המשפט ציין, בהסתמך על פסק הדין של השופטת מיכל אגמון גונן בעניין מעריב, כי התנאי מניח קיומה של זכות קניינית במידע, אולם זאת הנחה שאינה נכונה. בית המשפט המשיך וקבע, כי חוק זכות יוצרים מעניק הגנה ליצירה רק מקום בו הדבר משרת את האינטרס של כלל החברה. קביעה מפורשת כי מידע מוחרג מתחולתו של החוק, משמעה כי יש להעדיף את אינטרס הציבור לעשות שימוש באותו מידע ללא מגבלה על פני אינטרסים אחרים. על כן, התנאי המתיימר להטיל מגבלה על "השימוש הלגיטימי במידע השייך לכלל", באמצעות הסכם, שהינו למעשה חוזה אחיד, אינו תקף.

בכל הכבוד, הדברים אינם כה פשוטים והסוגיה אינה יכולה להיפתר ללא דיון מעמיק. חוק זכות יוצרים מעניק הגנה לכל יצירה מקורית, מתוך הנחה כי הגנה זו משרתת, את האינטרס שלכלל הציבור, בכך שהיא מתמרצת את היצירה. הקביעה החוקית, לפיה אין זכות יוצרים במידע, נובעת מההכרה שמידע איננו בגדר יצירה וכי לציבור אינטרס בזרימה חופשית של מידע. אולם אי-מתן הגנה קניינית למידע, אין משמעו כי לא ניתן ליצור הגנה חוזית כזו. להבדיל מההגנה הקניינית, הגנה זו תפעל רק במסגרת יחסים קרובים בין צדדים לחוזה, ולא תשפיע על צדדים שלישיים, או אף על הצד לחוזה, ככל שישיג את המידע ממקור אחר.

האיזון בין חופש המידע לבין חופש החוזים, ובמיוחד בהקשר של מאגרי מידע, מצריך דיון באינטרסים שונים ולא ניתן לערוך אותו מתוך הסתכלות על אינטרס הציבור במידע בלבד. יש לאזן בין אינטרס זה לבין האינטרס של מי שמשקיע בהקמת והפעלת מאגר המידע. כמו כן, יש לשקול את ההשפעה של אי-מתן תוקף לתנאים החוזיים שהוא קובע על התמריץ להקמת מאגרי מידע שכאלה. לכאורה, במקרים שבהם לא מדובר בגוף שהינו "בעל מונופולין" על המידע, ואין חשש לניצול לרעה של מונופולין שכזה, וכאשר כל אדם רשאי לאסוף את אותו המידע באופן עצמאי, יש בביטול התנאי החוזי משום התערבות יתרה ובלתי מוצדקת בחופש החוזים ובתחרות החופשית. התערבות זו עלולה לדכא את היוזמה בתחום מאגרי המידע. ודוק, מבחינת הנתבעת, אין ספק שהפסיקה במקרה זה היא חרב פיפיות, שכן לפיה, אין מניעה שהנתבעת תנהג כלפי התובעת באותה דרך שבה היא נוהגת כלפיה, ותעתיק ממנה את המשרות המתפרסמות אצלה. מכאן, שכלל אין זה מובן מאליו כי קיים פגם בתנאי חוזי, ולו בחוזה אחיד, שבמסגרתו צד שמציע מידע לציבור מבקש להגביל את השימוש שייעשה במידע זה. ואכן, במקרים שבהם לא אובחן שימוש לרעה בכוח מונופוליסטי, בתי משפט בארה"ב הכירו בתוקפם של תנאים כאלה (למשל, בפסק הידוע בעניין ProCD, שעסק בהטלת מגבלה על שימוש במידע במדריך טלפונים, ובפסק הדין בעניין Morris Communications v. PGA Tour, Inc., שם הועלתה, ונדחתה, טענה, כי הנתבעת, מארגנת סבב הגולף המקצועי בארה"ב, עושה שימוש לרעה בכוחה המונופוליסטי בהטלת מגבלות מסוימות על זכות השימוש בתוצאות אמת מהתחרויות, שאותן היא מספקת תוך השקעה רבה).

יש לקוות שהסוגיה הנדונה תגיע לדיון בבית המשפט העליון, בו תזכה לבחינה מעמיקה.

 

ה"פ (מחוזי מרכז) 11022-03-09 ג'וב מאסטר בע"מ נ' אול יו ניד בע"ב

 

צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.