זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

זכויות יוצרים: פורסם תזכיר חוק זכויות יוצרים (העתקה פרטית)

נובמבר, 2004
 
משרד המשפטים פרסם באחרונה את תזכיר חוק זכויות יוצרים (העתקה פרטית), אשר נועד לעדכן את הסדר ההעתקה למטרות פרטיות הקבוע כיום בפקודת זכות יוצרים.
 
על-פי החוק הקיים מותרת העתקה פרטית של יצירה הטבועה על גבי "קלטת", כאשר בעלי זכויות היוצרים והמבצעים ביצירות אמורים להיות מפוצים ע"י תשלום "גמול" מהממשלה בשיעור 5% מהמכירות המשוערות של "קלטות" המשמשות לטביעה של היצירות. הסדר זה פגום משתי בחינות: ראשית, הגדרת המונח "קלטת" מנוסחת באופן שאינו חל על כוננים קשיחים, וספק אם חל על אמצעיים דיגיטיליים אחרים, כגון תקליטורים לצריבה. שנית, מכיוון שהפיצוי משולם ישירות מהממשלה, ולא באמצעות היטל המוטל על הקלטות, לא ניתן לאמוד בצורה אמינה את המכירות של הקלטות שמהן יש לגזור את הפיצוי של היוצרים.
 
על פי הצעת החוק, תותר העתקה של "תקליט מסחרי" (מונח משמעותי מאוד, שאליו נתייחס בהמשך), ושל יצירות וביצועים הנכללים בו, אשר נעשית למטרה פרטית ושלא למטרות מסחריות. במקביל, מוצע לפצות את היוצרים והמבצעים של היצירות באמצעות הטלת חובת תשלום גמול על יצרנים ויבואנים של "התקנים המשמשים להעתקת תקליטים מסחריים", שייקבעו לפי פרמטרים בחוק. גמול זה יועבר לידי חברות תמלוגים, שייקבעו אף הן לפי הפרמטרים בחוק. שר המשפטים יקבע כללים לפעולת חברות התמלוגים, ולחלוקת כספי הגמול.
 
ההצעה מעדכנת את ההסדר הקיים כיום בכך שהיא מאפשרת לכלול גם סוגי מדיה דיגיטליים, כגון דיסקים לצריבה, בהסדר הפיצוי. עם זאת, קביעת סוגי האמצעים הושארה לשיקול דעתו של שר המשפטים, כך שעוד לא ברור אם יוטל היטל על כוננים קשיחים, ובמילים אחרות, לא ברור אם היוצרים יקבלו פיצוי בגין הורדת קבצי מוסיקה באינטרנט. בכך, נופל בו פגם מהותי, כאשר שוב לא ניתן מענה חד-משמעי לגורם העיקרי כיום להפסדי בעלי זכויות יוצרים, שהוא החלפה של קבצי מוסיקה וסרטים באמצעות תוכנות ה- P2P, כגון KAZAA.

בנוסף, התזכיר אינו ממלא דיו את הצורך בהתאמת המשפט למציאות הטכנולוגית, שכן, וכפי שמובהר  בדברי ההסבר, לא ייכללו בהסדר מכשירים המשמשים להעתקה, כגון צורבים.  
 
פגם מהותי אחר בתזכיר – וגם שינוי מהותי שעליו לא מופיעה מילה בדברי ההסבר – הוא קיפוחם של היוצרים האורקוליים, שכן התזכיר מוציא את היצירות האורקוליות לחלוטין מהסדר גמול ההעתקה הפרטית, על אף שברור כי קיימת תופעה של העתקת יצירות אלה באופן פרטי.
צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.