זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

חדשות

סימני מסחר: האם מוצר תלת מימדי יכול להרשם כסימן מסחר

בע"א 3776/06 עין גדי קוסמטיקס נ' רשם סימני המסחר, אשר ניתן לאחרונה, התייחס בית המשפט העליון לסוגיית כשרות רישומם של מוצרים תלת מימדיים כסימני מסחר וחידד את הכללים שטבעה הפסיקה בעניין זה. המערערת, עין גדי קוסמטיקס, העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מזכרות ומוצרי קוסמטיקה, הגישה 3 בקשות לרישום סימני מסחר. בשתיים מהן ביקשה לרשום כסימן מסחר אריזות תלת-ממדיות מעוצבות, ובבקשה השלישית ביקשה לרשום כסימן מסחר צורת מוצר (נר) ששווק על ידה. רשם סימני המסחר דחה בקשות אלו מן הטעם כי סימנים אלה אינם מתאימים להיות רשומים כסימן מסחר. על קביעה זו, ערערה עין גדי קוסמטיקס לבית המשפט העליון.

למאמר במלואו >

זכויות יוצרים וחופש הביטוי: לילה במוזיאון

פסק דין חדש של כב' השופטת רות רונן בבית המשפט המחוזי בתל אביב עוסק במפגש בין דיני זכויות יוצרים וחופש הביטוי האמנותי. עניין התביעה הינו עתירת מוזיאון תל אביב כנגד בקר האבטחה של המוזיאון אשר היה שותף ליצירת סרט שצולם במוזיאון תל אביב, ללא ידיעתו וללא הסכמתו של המוזיאון. מוזיאון תל אביב ביקש למנוע את הצגתו של הסרט.

למאמר במלואו >

זכויות יוצרים: מה חדש בחוק זכות יוצרים החדש?

ב- 19 בנובמבר 2007, נתקבל בכנסת חוק זכות יוצרים, תשס"ח – 2007. חוק זה ייכנס לתוקפו ב- 25 במאי 2008, בתום ששה חודשים ממועד פרסומו ברשומות, ויחליף ממועד זה ואילך את חוק זכות יוצרים, 1911 ופקודת זכות יוצרים, אשר על-פיהם הוסדרו דיני זכויות יוצרים בישראל מאז קום המדינה. להלן אנו מביאים סקירה קצרה וראשונית של המגמות והחידושים העיקריים שבחוק החדש, תוך התייחסות לסעיפים הבולטים שבו.*  

למאמר במלואו >

זכויות יוצרים: מה משתמע מחוק זכות יוצרים החדש?

דיווח ודעה מאת עו"ד טוני גרינמן
המאבק המתוקשר על הבעלות הראשונית בזכויות יוצרים ביצירה מוזמנת במסגרת חוק זכות יוצרים החדש הסתיים בפשרה שיוצרת לא מעט חוסר ודאות בסוגיה. בסופו של יום, משרד המשפטים נסוג מהצעתו לקבוע כי, בהעדר הסכמה אחרת, זכויות היוצרים ביצירה שנוצרה על-פי הזמנה יהיו שייכות למזמין היצירה. הצעה זו, שנכללה בסעיף 35 להצעת חוק זכות יוצרים, תשס"ה – 2005, כפי תוקן ע"י משרד משפטים ברגע האחרון, עוררה התנגדות עזה מצד יוצרי הקולנוע והמוסיקה. בעקבות מאבק ציבורי קולני ולאחר שהובהר כי אין להצעה רוב בוועדת הכלכלה של הכנסת שדנה בחוק, נתקבלה העצה מתוקנת, לפיה:

למאמר במלואו >

זכויות יוצרים ודיני אינטרנט: עיתונאי רשאי למנוע פרסום מאמריו באינטרנט

נובמבר 2007
על-פי חוק זכות יוצרים, 1911, זכות יוצרים ביצירה שנוצרה ע"י עובד שכיר תוך כדי עבודתו שייכת למעביד של העובד. עם זאת, החוק מעניק לעיתונאי שכיר זכות למנוע את פרסום מאמריו וחיבורים אחרים שכתב "שלא כחלק מהעיתון". בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע, כי בהתאם לכך אין לפרסם את מאמריו של עיתונאי שכיר במסגרת אתר אינטרנט ללא הסכמתו. בית המשפט המשיך וקבע, כי אם זכות זו מופרת, עומדת לעיתונאי זכות לקבלת סעד משפטי, ובכלל זה פיצויים.

למאמר במלואו >

זכויות יוצרים ודיני אינטרנט: "גוגל פיקס", סיבוב נוסף

יוני 2007  בית המשפט הפדרלי לערעורים בארה"ב ביטל פסיקה של בית משפט מחוזי, לפיה גוגל מפרה זכויות יוצרים של חברת "פרפקט 10" בכך שהיא מייצרת תמונות ציפורן ממוזערות של התמונות של התובעת במסגרת מנוע חיפוש התמונות שלה. מאידך בית המשפט קבע כי ייתכן שגוגל תורמת להפרת זכויות היוצרים בתמונות של התובעת שמתבצעת באתרים שאליהם מנוע החיפוש מקשר והחזיר את התיק לבית המשפט המחוזי על מנת שיבחן מחדש סוגיה זו.

למאמר במלואו >

דפים: 1 .. 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 (סה"כ: 98)
צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.