זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

חדשות

זכויות יוצרים והפרה תורמת בעולם הפיזי

 בית המשפט העליון אישר כי ניתן לחייב בגין הפרת זכויות יוצרים גם את מי שלא ביצע בעצמו את ההפרה. זאת, אם אותו אדם תרם באופן מהותי או ממשי לאותה הפרה. בפסק דין זה נדון מקרה של הפרת זכויות יוצרים בקשר לצילום ספרים על ידי תא סטודנטים באוניברסיטה אשר העתיקו ומכרו ספרים בין כתלי הקמפוס. הוצאת שוקן הגישה תביעה בין היתר כנגד האוניברסיטה בגין הפרה תורמת.  

למאמר במלואו >

זכויות יוצרים והגנת הפרטיות: מה בין הזכות לפרטיות לבין זכותו המוסרית של אדריכל?

פסק הדין בעניין ורדי נ' גוטסמן, שניתן על-ידי השופטת ענת ברון בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, היה צריך להעלות את השאלה המעניינת: מהו האיזון הראוי בין הזכות לפרטיות לבין זכותו של היוצר לחשוף בפני הציבור את יצירתו. למרבה הצער, פסק הדין דן לעומק בזכות הראשונה, אך בקושי נגע בזכות השנייה. כך נותרה שאלת האיזון בין הזכויות, ללא מענה ראוי.

למאמר במלואו >

קניין רוחני ודיני אינטרנט: האם מותר למנוע העתקת מידע מאתר אינטרנט?

בעניין ג'וב מאסטר נ' אול יו ניד, תבעה התובעת, מפעילת אתר המפרסם משרות עבודה, את הנתבעת, מפעילת האתר alljobs, אתר דומיננטי בתחום. זו האחרונה נוהגת להעתיק מידע אודות משרות המתפרסם בעיתונים ובאתרים אחרים ולפרסם אותו אצלה. כך, יצרה מאגר של משרות, אשר, לטענתה, כולל את כל המשרות בישראל. טענה זו אף היא הייתה נושא להתדיינות, אולם טענותיה של התובעת (ותובעת נוספת שמפעילה את האתר "דרושים") בעניין זה, שעסקו בהטעיית צרכנים, נדחו.

למאמר במלואו >

הגנת זכות יוצרים לרעיון?

פסק הדין בעניין זיסו נ' עיריית ראשון, שניתן על-ידי השופטת אסתר שטמר בבית המשפט המחוזי במחוז מרכז הוליד תוצאה בלתי אפשרית מבחינת דיני זכויות יוצרים, כאשר ניתנה בפועל הגנת זכויות יוצרים לרעיון ולשיטה, שאף אינם מתחום הספרות, האמנות, הדרמה או המוסיקה (התחומים שעליהם חלים דיני זכויות היוצרים). זאת, בניגוד מוחלט לכלל היסודי בדיני זכויות יוצרים לפיו לא חלה זכות יוצרים ברעיון או בשיטה, אשר המעוגן בסעיף 5 לחוק זכות יוצרים.

למאמר במלואו >

תקשורת ומדיה: על חופש הביטוי האמנותי ועישון

אם עסקינן בזכויות אדם, הרי שהזכות לחופש הביטוי הוכרה כזכות עילאית במשטר שלנו. חופש הביטוי חולש גם על הביטוי האמנותי. הפסיקה הכירה בכך כי חופש הביטוי האמנותי אינו נופל בחשיבותו מחופש הביטוי הפוליטי או האינפורמטיבי. ייתכן שכוחו אף עולה על כוחם של הביטויים האחרים, שכן בו טמונה זכותו של האדם להגשמה עצמית.

למאמר במלואו >

זכויות יוצרים: על רשימת שינדלר וזכויות יוצרים

אחד מעקרונות היסוד בדיני זכויות יוצרים הוא, כי זכות יוצרים קיימת בביטוי הבלתי המוחשי שיצר היוצר, ולא בחומר שבו נקבע הביטוי. לכן נפסק בזמנו, כי מי שהיה הבעלים כדין של כתב יד מקורי שנכתב ע"י מרק טוויין לא היה רשאי להוציאו לאור, שכן הבעלות בכתב היד הפיזי לא הקנתה לו כל זכות יוצרים בו. החלטה חדשה של בית המשפט העליון של מדינת ניו יורק, שעוסקת ברשימת שינדלר מאיר את הסוגיה הזו באור חדש.

למאמר במלואו >

דפים: 1 .. 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 (סה"כ: 100)
צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.