זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

Our Team

זכות יוצרים כחלק מזכויות הקניין הרוחני

זכות יוצרים היא סוג של קניין רוחני. הנכסים הרוחניים המסורתיים האחרים הם פטנטים, מדגמים (industrial designs) וסימני מסחר. כל אלה הם נכסים שהזכויות בהם מוסדרות באופן פורמלי על-ידי רישום. במשך השנים, הורחב השימוש במונח "קניין רוחני" וכיום מדברים בהקשר זה גם על שמות מתחם (domain names), על סודות מסחריים, על מוניטין ועל זכויות של ידוענים על שמותיהם ודמויותיהם במסגרת הזכות לפרסום (right of publicity). פרט לשמות המתחם, נכסים אחרונים אלה אינם מוסדרים על-ידי רישום כלשהו ולעתים קיומם והיקפם, כמו עצם סיווגם כ"קניין רוחני", אינם מובנים מאליהם. מכל מקום, המאחד את כל הנכסים המוגדרים כסוג זה או אחר של קניין רוחני הוא אופיים הבלתי מוחשי, והעובדה שהם ברובם פרי של מאמץ או של כישרון מחשבתי, אינטלקטואלי או יצירתי.

למאמר במלואו >

תביעה על הפרת סימן מסחר וזכויות יוצרים בפרסומת של נספרסו

חברת נסטלה הגישה תביעה כנגד חברת אספרסו קלאב בטענה להפרת זכויות יוצרים וסימן מסחר בפרסומת של נסטלה עבור קפסולות הקפה "נספרסו". בית המשפט דחה את בקשת נסטלה לצו מניעה זמני.

למאמר במלואו >

הצעת חוק חדשה: חוק העיצובים, כתחליף לפקודת הפטנטים והמדגמים

הצעת חוק העיצובים עולה בימים אלה לדיון בכנסת. מטרתה של הצעת חוק הינה ליצור הסדר מקיף, מאוזן ועדכני שיחול על עיצובים בישראל תוך שיחליף את ההסדר הקיים כיום בעניין זה בפקודת הפטנטים והמדגמים.

למאמר במלואו >

Shira Kremer, attorney at Law

למאמר במלואו >

Our Team

למאמר במלואו >

Tony Greenman, attorney at law

a bio of Attorney Tony Greenman, leading Israeli copyright and entertainment lawyer

למאמר במלואו >

סה"כ: 6
צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.